Aangepast zoeken

zaterdag 3 september 2016

ANBO’s vuist tegen ouderenmishandeling en uitbuiting

Nu de verzorgingshuizen verdwijnen en enkel ouderen die 24-uurs zorg nodig hebben nog bij een verpleeghuis terecht kunnen, is het geen verrassing dat senioren steeds langer thuis blijven wonen. Dat is ook het beleid van de overheid. De overgrote meerderheid van de senioren hecht aan de eigen vrijheid en onafhankelijkheid en wil ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Echter zijn ouderen wel kwetsbaar voor ouderenmishandeling en een specifieke vorm daarvan: financiële uitbuiting. “Daartegen maakt ANBO een vuist,” legt directeur-bestuurder Liane den Haan uit.

Mantelzorg heeft ook een keerzijde

Den Haan: “Begrijp me niet verkeerd: mantelzorgers vervullen een cruciale rol in de samenleving om langer zelfstandig leven tot een succes te maken. Maar de toegenomen afhankelijkheid van mantelzorg heeft een keerzijde: de mantelzorg kan ‘ontsporen’ en leiden tot financiële uitbuiting.” Te denken valt dan misbruik van de pinpas, het ‘lenen’ van sieraden of het onder druk wijzigen van een testament. “Financiële uitbuiting gebeurt helaas regelmatig door mantelzorgers. Naaste familie als kinderen of kleinkinderen bijvoorbeeld.”

Voorlichters tegen financiële uitbuiting


ANBO maakt zich zorgen over de toename van ouderenmishandeling en onderneemt diverse acties. Den Haan: “We hebben bijvoorbeeld ANBO leden opgeleid als voorlichter tegen financiële uitbuiting. Zij geven presentaties ‘Mantelzorg, mogelijke valkuilen’ door heel het land. Ook maken ze gebruik van een door het Nationale Registratie Instituut ontwikkeld kaartspel om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken.” Naast de specifiek opgeleide voorlichters zijn ook de ANBO Consulenten uitgerust om signalen van mishandeling en uitbuiting te herkennen tijdens huisbezoeken. “ANBO zal de komende maanden op diverse wijzen extra aandacht vragen voor deze problematiek.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws