Aangepast zoeken

donderdag 11 augustus 2016

Werkloosheid daalt onder 55-plussers

Sinds begin 2016 is de werkloosheid onder 55-plussers lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was 7,4 procent werkloos tegen 7,9 procent in het zelfde kwartaal vorig jaar. De beroepsbevolking in deze groep groeide, maar het aantal werkenden steeg meer. Wel was nog steeds bijna 70 procent van deze werkloze 55-plussers al 12 maanden of langer op zoek naar werk. Dat meldt CBS.

Het tweede kwartaal van dit jaar telde 557 duizend werklozen. Dat zijn er 58 duizend minder dan een jaar geleden. Het aantal langdurig werklozen daalde in die periode met 35 duizend naar 235 duizend. Hiermee zijn iets meer dan vier op de tien werklozen 12 maanden of langer op zoek naar werk. 

In het tweede kwartaal waren 300 duizend personen korter dan 12 maanden werkloos. Dat zijn er 22 duizend minder dan een jaar geleden.

Werkloosheid 55-plussers daalt tweede kwartaal op rij

Sinds het derde kwartaal van 2014 is de werkloosheid in elk kwartaal lager dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Bij 55-plussers was dit voor het eerst het geval in het eerste kwartaal van dit jaar. In het tweede kwartaal was 7,4 procent van de beroepsbevolking van 55 tot 75 jaar werkloos, tegenover 7,9 procent een jaar eerder.

Zeven op de tien werkloze 55-plussers langdurig werkloos

Onder ouderen is de langdurige werkloosheid het hoogst. In het tweede kwartaal waren er 145 duizend langdurig werklozen van 45 tot 75 jaar. Daarmee zijn meer dan zes op de tien werkloze 45-plussers (62 procent) 12 maanden of langer op zoek naar werk. Dat is evenveel als een jaar eerder. Onder de 55- tot 75-jarigen is een groter deel langdurig werkloos dan onder 45- tot 55-jarigen. Van de laatstgenoemden was dat in het afgelopen kwartaal 53 procent, tegenover 70 procent onder 55-plussers.

Meer werklozen vinden werk

Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014. In de eerste plaats liet het tweede kwartaal van 2016 126 duizend baanvinders zien tegenover 91 duizend baanverliezers. Hierdoor daalde de werkloosheid met 35 duizend.

Daarnaast wordt de werkloosheid ook bepaald door mensen die de arbeidsmarkt betreden en mensen die de arbeidsmarkt verlaten. Een deel van de mensen die de arbeidsmarkt betreden vindt nog niet meteen een baan en wordt dus werkloos. In het afgelopen kwartaal werden 192 duizend niet-werkende toetreders tot de arbeidsmarkt als werkloos geregistreerd omdat ze nog geen werk vonden. Hier stonden 173 duizend werklozen tegenover die de arbeidsmarkt verlieten. Gecombineerd stuwde dit de werkloosheid op met 19 duizend werklozen. Dit opwaartse effect van 19 duizend was kleiner dan het neerwaartse effect van de eerdergenoemde daling met 35 duizend. Per saldo daalde de werkloosheid in het tweede kwartaal met 16 duizend.
(cbs.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws