Aangepast zoeken

donderdag 11 augustus 2016

Verhuurdersheffing: 260 000 sociale huurwoningen verdwenen, woningnood neemt toe, ramp voor de koopkracht

De crisis heeft grote gaten geslagen in de sociale huursector. Huurders betalen veel meer huur en woningzoekenden moeten nog langer wachten. Bovendien zijn honderden medewerkers van woningcorporaties ontslagen en is er veel minder werk in de bouw en verbouw van sociale huurwoningen. Grote boosdoener: de verhuurdersheffing.


De miljarden die woningcorporaties via de verhuurdersheffing moeten afdragen aan de overheid, gaan ten koste van de koopkracht van mensen en belemmeren investeringen in de bouw en het energie-neutraal maken van de sociale huursector.

Koopkracht en werkgelegenheid

Meer koopkracht voor de lage en middeninkomens is belangrijk voor de economie en de groei van de werkgelegenheid. En ook investeringen in bouw en energiebeleid stimuleren de broodnodige baangroei. Gijs van Dijk, vicevoorzitter FNV: ‘De verhuurdersheffing is een ramp voor de koopkracht van huurders,  slecht voor de werkgelegenheid in de bouw, en drijft het tekort aan betaalbare woningen nog verder op. Ik zeg: onmiddellijk stoppen!”

Extra huurverhogingen

Veel huurders kregen de afgelopen jaren stevige extra huurverhogingen, bovenop de inflatie. Vooral wie meer verdiende dan modaal was de klos. Maar aan zo’n inkomen kom je al gauw, omdat er wordt gekeken naar het huishoudinkomen: elk bijbaantje telt mee.

Duur scheefwonen

Juist die huurders komen niet in aanmerking voor huurtoeslag. En voor een koopwoning verdienen ze vaak weer te weinig. Daarom is er nu een nieuw probleem: ´duur scheefwonen´: huurders die te veel huur betalen. In 2009 was 8% van de huurders een ´dure scheefwoner´ en in 2015 was dit al opgelopen tot 18% (CBS).

Sociaal huurakkoord

In 2015 hebben huurders (Woonbond) en verhuurders (Aedes) er daarom in een sociaal huurakkoord voor gepleit de huurstijgingen in te dammen, met instemming van de FNV. En met succes. Maar intussen moet die verhuurdersheffing wel worden betaald. Zo worden woningcorporaties nog sterker gedwongen om hun aantal sociale huurwoningen te verminderen, want alleen over het sociale bezit moeten ze die heffing betalen.

260 000 sociale huurwoningen verdwenen

Dat doen ze door huurwoningen te verkopen, te slopen (en vaak te vervangen door koopwoningen) of te verhuren in de dure vrije sector. Woningcorporaties hebben de afgelopen 5 jaar al 260 000 woningen aan de voorraad onttrokken.

Woningnood neemt toe

Woningzoekenden moeten nu nog langer op een betaalbare woning wachten. DeWoonbond, Aedes en VNG (gemeenten) willen daarom snel af van de verhuurdersheffing. De behoefte aan sociale huurwoningen neemt juist toe, door de vergrijzing en de verplichte huisvesting van vluchtelingen (zie reportage van 1Vandaag: 'Tienduizenden extra sociale huurwoningen nodig', 12-7-2016).

Verkiezingen maart 2017

Zo zijn zowel huurders, woningzoekenden als de bouwsector de dupe van de verhuurdersheffing. Die is er in principe tot 2018. Het komt er nu dus op aan wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma´s schrijven, want op 15 maart 2017 mag je weer naar de stembus. Let dan ook eens op die verhuurdersheffing!

Belastingmoraal deugt niet

Gijs van Dijk: ‘De belastingmoraal van dit kabinet deugt niet. Grote winstgevende bedrijven dragen steeds minder bij aan onze samenleving; de winstbelasting daalt en belastingontwijking wordt geen strobreed in de weggelegd. Aan de andere kant moeten mensen in een sociale huurwoning juist méér bijdragen. Dit is de omgekeerde wereld.' (bron:fnv.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws