Aangepast zoeken

dinsdag 16 augustus 2016

Veel verschillende pillen: doel en werking onduidelijk

Oudere patiënten die vijf of meer voorgeschreven medicijnen nemen, hebben weinig kennis over de reden van voorschrijven en de werking. Dat blijkt uit een onderzoek van de Maastricht University dat te lezen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Slechts 15 procent van de ouderen met zogeheten polyfarmacie - het gebruik van vijf of meer chronische medicamenten - kan de juiste indicatie van al hun voorgeschreven medicatie noemen.  

Bevorder therapietrouw

Vooral patiënten met veel voorgeschreven medicijnen, patiënten van 80 jaar of ouder en mannen, weten minder vaak waaróm bepaalde medicijnen worden voorgeschreven. Dat leidt er vervolgens weer toe dat ze die medicijnen minder vaak gebruiken. Een regelmatige medicatiebeoordeling door de apotheker zou kunnen helpen, denkt ANBO. De medicatiebeoordeling is een periodieke evaluatie van het medicijngebruik door patiënt, huisarts en apotheker. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Omdat senioren vaak meerdere medicijnen van diverse artsen toegeschreven krijgen, loont het niet alleen om te kijken wat de wisselwerking is, maar ook of mensen begrijpen waarom ze bepaalde medicatie krijgen. Dat bevordert de zogeheten therapietrouw.” 

Medicatie in een baxterrol

Ook het onderzoeksteam van Maastricht University adviseert een duidelijke uitleg door een arts, verpleegkundige of apotheker, duidelijke visuele of schriftelijke inname-instructies, of het aanleveren van medicatie in een baxterrol (= alle medicijnen op een rol in plastic zakjes met daarop de datum en de tijd van inname). Zij stellen dat als patiënten een slecht begrip hebben van de indicaties van medicijnen, zij waarschijnlijk ook minder goed in staat zijn om symptomen die mogelijk samenhangen met hun medicatiegebruik te interpreteren en te omschrijven. Artsen moeten zich er bovendien van bewust zijn, dat patiënten mogelijk slecht op de hoogte zijn van de redenen waarom zij bepaalde medicijnen krijgen. 

Met partner beter geïnformeerd


De onderzoekers ondervroegen 754 ouderen die veel medicijnen gebruiken: gemiddeld 9 verschillende medicijnen per patiënt. Vanaf meer dan vijf verschillende medicijnen groeide de onduidelijkheid over het doel en de werking ervan. Ouderen die zelfstandig wonen met een partner zijn beter geïnformeerd dan ouderen die zelfstandig en alleen wonen. Ouderen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen zijn het minst goed geïnformeerd over de redenen waarom ze bepaalde medicijnen voorgeschreven hebben gekregen, zo schrijft de NOS op basis van het onderzoek.
(anbo.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws