Aangepast zoeken

woensdag 17 augustus 2016

Politie en OM Rotterdam onderzoeken aangiften vanuit Turkse gemeenschap

Rotterdam - Bij politie en OM in Rotterdam zijn sinds de couppoging in Turkije tientallen aangiften binnengekomen vanuit de Turkse gemeenschap. Onder leiding van het Openbaar Ministerie worden deze aangiften momenteel onderzocht.

Overigens lijkt het erop dat er enkele dubbelingen zitten in deze aangiften. Dat betekent dat meerdere mensen aangifte hebben gedaan naar aanleiding van dezelfde uitlating in het publieke domein. Dinsdag heeft de driehoek van Rotterdam, waarin politie, OM en de gemeente zaken die voor de stad van belang zijn, de situatie in Rotterdam besproken.

Demonstraties

De couppoging was op 15 juli 2016. In Rotterdam waren enkele demonstraties die verband hielden met de gebeurtenissen in Turkije. Naar aanleiding van de gebeurtenissen zijn meldingen en aangiften gedaan van mensen die zich bedreigd voelden. Binnen de Turkse gemeenschap ontstonden spanningen. De politie monitort de gebeurtenissen op social media en verstuurt indien nodig rechtstreeks een bericht naar verzenders. Wijkagenten hebben in die zin 'voelhorens' in de wijken.

Altijd aangifte

De binnengekomen aangiftes worden met het OM bekeken op opsporingsindicaties en mogelijke strafrechtelijke acties. Met de aangevers wordt contact opgenomen om hen op de hoogte te houden van het proces. Aanhoudingen zijn overigens nog niet verricht. De politie herhaalt zijn boodschap om in geval van verdenking van een strafbaar feit altijd aangifte te doen. De Rotterdamse politie heeft overigens ook mensen actief opgeroepen aangifte te doen, ook als ze daarvoor angst hadden.

Als politie willen we dat mensen met vertrouwen aangifte kunnen doen. De politie neemt elke aangifte in behandeling. Om dit te bereiken zijn er meerdere mogelijkheden. Mensen kunnen een ander adres dan hun huisadres opgeven bij het doen van aangifte (domicilie kiezen). Ook kunnen aangiftes afgeschermd worden, zodat slechts de agenten/ rechercheurs die zich met de zaak bezig houden de aangifte kunnen inzien. Bij de politie Rotterdam zijn per district specifieke rechercheurs belast met de intake en het opnemen van deze aangiften.

(politie.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws