Aangepast zoeken

vrijdag 5 augustus 2016

Partij voor de Dieren: stop afschieten van huismussen

De provincie Zuid-Holland heeft een kweker in Wateringen een vergunning verleend om huismussen te doden in zijn kas. Deze vogelsoort staat nota bene op de lijst van bedreigde diersoorten. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de provincie de vergunning onmiddellijk intrekt.

Een kweker van puntpaprika’s in Wateringen heeft van de provincie Zuid-Holland een ontheffing gekregen om huismussen te doden die in zijn kas vliegen. De mussen zouden schade aanrichten aan de paprika’s door ervan te eten. De vergunning is drie maanden geleden al verleend, maar is pas zeer recent gepubliceerd.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over deze gang van zaken. De partij wijst er op dat de huismus op de Rode Lijst staat van bedreigde Nederlandse broedvogels. Alleen al daarom is het vreemd dat de provincie toestaat dat de vogeltjes mogen worden afgeschoten. Ook is er geen maximum gesteld aan het aantal huismussen dat mag worden gedood.

Verder vraagt de Partij voor de Dieren zich af of er wel eerst andere niet-dodelijke maatregelen zijn uitgeprobeerd om de huismussen te weren uit de kas. Zo bestaat er bijvoorbeeld een huismussenalarm, een geluid dat de vogels maken bij dreigend gevaar. Ook het aanbrengen van zogeheten luchtgordijnen of het simpelweg goed afdekken van de kratten met paprika’s kan al afdoende zijn. Daar komt bij dat de puntpaprika geen gangbaar voedsel is voor huismussen. Al kan voedselschaarste reden zijn dat ze er toch van eten. De overlast kan dan worden beperkt door geschikt voedsel in de nabije omgeving aan te bieden.

Sowieso moet er sprake moet zijn van belangrijke schade en moet die voldoende zijn aangetoond, voordat er een ontheffing mag worden verleend. De partij wil daarom weten voor welk bedrag er schade is aangericht, wat voor schade dat is en hoe de kweker dat heeft aangetoond. Verder is een gemeente verplicht onderzoek te doen naar onder meer de aanwezigheid en grootte van mussenkolonies, voordat de provincie überhaupt een afschotvergunning mag verlenen. Het lijkt er op dat dit onderzoek niet is uitgevoerd.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘We hebben vernomen dat de kweker de mussen juist de kas in lokt met voedsel. En als de mussen in de kas zitten, sluit hij de ramen en kunnen de vogels er niet meer uit. Dan wordt de schade uitgelokt.We willen weten of dit waar is. Bovendien is het schieten met een luchtdrukgeweer in een glazen kas bijna onmogelijk zonder andere schade te veroorzaken. Vanwege al deze tekortkomingen en bezwaren wil de Partij voor de Dieren dan ook dat de provincie de vergunning met onmiddellijke ingang intrekt’.


0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads