Aangepast zoeken

woensdag 31 augustus 2016

Meer werken, zorgen en leren niet voor iedereen haalbaar

De overheid wil dat de arbeidsdeelname toeneemt, dat burgers meer zorgen voor hun naasten, en dat werkenden blijven leren om duurzaam inzetbaar te zijn tot aan hun pensioen. Maar die combinatie blijkt niet voor iedereen goed te gaan. Zeker voor mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, zoals oudere werknemers, flexwerkers en laagopgeleiden. Zij volgen minder scholing, hebben minder toegang tot flexibele werktijden en flexibele werkvormen, zoals thuiswerken en tijd om voor zorg vrij te maken. Dat blijkt uit het rapport 'Aanbod van arbeid' van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Mantelzorg toegenomen

De mantelzorg is in tien jaar tijd gestegen van 12 naar 18 procent, precies zoals de overheid wil, maar het verlenen van mantelzorg neemt juist ook toe met de leeftijd. Het zijn vooral ouderen die daarmee belast zijn en voor naaste familie en vrienden zorgen. “De optelsom van meer werken, meer zorgen en meer leren -zoals de overheid wil- begint voor sommige groepen meer te wringen dan voor anderen”, licht Liane den Haan toe. De directeur-bestuurder van ANBO vindt het verontrustend dat het SCP signaleert dat een op de vijf werkenden met een zorgtaak een combinatiedruk ervaart. “Dat wil zeggen dat ze moeite hebben om hun werk te combineren met de zorg die ze aan kinderen of aan mensen in hun naaste omgeving geven. Vrouwelijke werknemers ervaren vaker (22%) combinatiedruk dan mannen (16%). Zelfstandigen ervaren meer combinatiedruk (24%) dan werknemers in loondienst (19%).” 

Informeel leren vult formele scholing niet aan

Scholing van werkenden nam niet toe. In de periode 2004-2014 lag het aandeel werkenden dat een cursus of scholing volgt steeds rond de 40%; oudere werknemers volgen relatief weinig scholing. Groepen die weinig formele scholing ontvangen, opleiding en cursussen,  compenseren dit niet door meer informeel leren. Informeel leren is nieuwe kennis en ervaring opdoen op de werkplek door te doen en door te leren van collega’s of leidinggevenden. De mensen die een cursus volgen, zijn juist ook degenen die veel informeel leren. Groepen die weinig formele scholing ontvangen compenseren hun lagere deelname aan formele scholing dus niet door een hogere deelname aan informeel leren. 

Prinsjesdag


Den Haan: “Groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie volgen de minste scholing. Het gaat dan om ouderen, laagopgeleiden, mensen met een flexibel arbeidscontract en mensen met een slechte gezondheid. Meer tijd investeren in scholing betekent echter vaak ook minder mogelijkheden tot mantelzorg. En dat werkt natuurlijk ook andersom. Hoog tijd voor gerichte actieplannen om het tij te keren. Ik ben benieuwd wat het kabinet op Prinsjesdag voor al deze groepen in petto heeft.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws