Aangepast zoeken

donderdag 11 augustus 2016

‘Kom met herstelmaatregelen koopkracht’

‘Het CPB bevestigt wat gepensioneerden al vreesden. De koopkracht van werkenden verbetert volgend jaar, terwijl die van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden wederom verslechtert. Wij verwachten snel herstelmaatregelen van het kabinet.’ Aldus ANBO’s eerste reactie via het ANP op de door het Centraal Planbureau (CPB) gepresenteerde cijfers voor 2017.

Financiële rek is eruit

Liane den Haan, directeur-bestuurder bij ANBO: “Al sinds 2008 leveren gepensioneerden inkomen in, terwijl de kosten voor zorg en levensonderhoud stijgen. Daarnaast is er de vrees dat pensioenfondsen in 2017 moeten korten vanwege de extreem lage rente. ANBO vindt dat dit koopkrachtverlies moet stoppen, de financiële rek is eruit. Economisch herstel moet niet alleen gelden voor werkenden, maar ook voor gepensioneerden. Wij gaan er van uit dat het kabinet met herstelmaatregelen komt.”

Stop koopkrachtverlies


ANBO vraagt dit jaar extra aandacht voor de koopkrachtpositie van senioren. Onder andere met een e-cardcampagne. Op onze website kunnen mensen kiezen uit drie kaarten die naar het kabinet worden gestuurd. Den Haan: “Wij roepen iedereen op om zijn stem te laten horen. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma moeten het tij keren. Economisch herstel moet niet alleen voor werkenden gelden, maar ook voor gepensioneerden.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws