Aangepast zoeken

maandag 29 augustus 2016

Gemeente organiseert samenspraak tussenresultaten onderzoeken Holland Outlet Mall

De gemeente onderzoekt momenteel de effecten van het idee om de huidige woonboulevard 'Woonhart' in de binnenstad van Zoetermeer, om te bouwen tot de Holland Outlet Mall (HOM). De plannen voor dit factory outlet center zijn ontwikkeld door de winkeleigenaren van het Woonhart en vastgoedontwikkelaar Provast.

Op 31 augustus kunnen belangstellenden kennis nemen van de tussenresultaten van de onderzoeken. Een besluit over de komst van de HOM wordt pas genomen nadat alle eindresultaten bekend zijn.
Waar: Stadstheater, ingang Theatercafé (Theaterplein 10)
Wanneer: 31 augustus 2016
Tijd: Vanaf 18.30 tot 22.00 uur


Bewoners en geïnteresseerde Zoetermeerders kunnen deze avond in gesprek gaan over de tussenresultaten met de onderzoeksbureaus, de gemeente en de initiatiefnemers. Het is een inloopbijeenkomst met een flexibel programma, dus bezoekers kunnen langskomen op elk willekeurig tijdstip. Vanaf 18.30 uur zijn de zalen geopend en kunnen bezoekers zich via informatieborden informeren en in gesprek gaan met deskundigen. Daarnaast worden alle onderzochte thema's op deze avond ook twee keer door de onderzoeksbureaus gepresenteerd en toegelicht. Op de avond kunnen mensen hun reacties achterlaten of nadien mailen aan de gemeente via projectenpmv@zoetermeer.nl.

Effect op verkeer, stedenbouw en winkelaanbod

De onderzoeken van de gemeente richten zich op de effecten op verkeersstromen, parkeren, en stedenbouwkundige aspecten. Ook bekijkt de gemeente welke juridische mogelijkheden er zijn om veilig te stellen dat het winkelaanbod van de HOM het aanbod in de bestaande winkelgebieden aanvult. Een onderzoek naar gevolgen voor het bestaande winkelaanbod in Zoetermeer en de regio wordt uitgevoerd in opdracht van Provast en door de gemeente getoetst.

Sterke binnenstad

De gemeente wil samen met partners de komende jaren in de binnenstad investeren in een kwalitatief goed, sfeervol en bereikbaar centrum waar Zoetermeerders en bezoekers prettig kunnen winkelen, recreëren en wonen. De gemeente onderzoekt onder meer of de ontwikkeling van de HOM bijdraagt aan een versterking van de binnenstad.

Samenspraak en besluitvorming

De inloopavond is een tweede samenspraakmoment in de totale onderzoeksfase. In april presenteerde de gemeente al eerder de start van de onderzoeken. De onderzoeksbureaus en gemeente nemen opmerkingen en input uit de samenspraak mee in de lopende onderzoeken en verwerken deze daarnaast tot een uiteindelijk samenspraakverslag.

Een besluit over de plannen voor de HOM is nog niet genomen. De definitieve uitkomsten van de onderzoeken zullen, voorzien van een advies, in november 2016 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan de gemeenteraad besluiten om wel of niet verder te gaan met de ontwikkeling van het initiatief.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws