Aangepast zoeken

woensdag 3 augustus 2016

Forse impuls voor begeleiding langdurig werklozen na motie ChristenUnie-SGP en PvdA Zoetermeer

De PvdA en ChristenUnie-SGP in de Zoetermeerse gemeenteraad zijn blij met het voornemen van wethouder Kuiper om de begeleiding van langdurig werklozen een forse impuls te geven. De partijen dienden vorig jaar een motie in die de wethouder opriep zich in te spannen om minder kansrijke bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen.
De opdracht vanuit de gemeenteraad wordt nu omgezet in een actieplan, waar het project Centurion een belangrijke plaats inneemt. Met Centurion krijgen 100 bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsovereenkomst om aan de slag te gaan bij een werk-leerbedrijf. Met deze methode worden aanzienlijke resultaten geboekt, als het gaat om de uitstroom naar een reguliere baan. 
Maatwerk
Ook de andere extra maatregelen, die inzetten op maatwerk, intensievere begeleiding en aandacht voor persoonlijke omstandigheden zijn voor de ChristenUnie-SGP en PvdA zijn een grote stap in de juiste richting. De extra investeringen bedragen 330.000 euro per jaar.
Fractievoorzitter Margot Kraneveldt van de PvdA: "Niet iedereen kan makkelijk weer aan een baan komen. Vooral onder oudere werkzoekenden is dat een groot probleem. Er zitten teveel mensen langdurig werkloos thuis. Wij willen dat ook zij meedoen in onze maatschappij en we zijn heel blij dat er nu in hen extra wordt geïnvesteerd. 100 Mensen krijgen zo weer perspectief op betaald werk, dat is een mooi resultaat!"

“Met deze maatregelen laat wethouder Kuiper zien dat hij onze dringende wens voor langdurig werklozen in de stad heeft gehoord”, reageert fractievoorzitter André Bos van ChristenUnie-SGP.  “Deze groep moet echt zo snel mogelijk de weg terugvinden naar de arbeidsmarkt. Met deze maatregelen hebben we er vertrouwen in dat er goede resultaten geboekt kunnen worden. De ambitie die de wethouder neerzet, is wat wij voor ogen hadden met onze gezamenlijke motie van vorig jaar.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads