Aangepast zoeken

donderdag 11 augustus 2016

Economisch herstel voor uitkeringsgerechtigden en senioren is een ver-van-mijn-bed-show

Voor uitkeringsgerechtigden en senioren dreigt het economisch herstel een ver-van-mijn-bed-show te blijven. Uit cijfers van het CPB blijkt dat zij er volgend jaar in koopkracht op achteruit gaan.
FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin: ‘De ongelijkheid wordt hierdoor alleen maar groter. Wat nodig is zijn structurele maatregelen om de koopkracht van de mensen met de laagste inkomens te verbeteren, zodat ook zij het economisch herstel terugzien in hun portemonnee. Dat is bovendien ook goed voor de economie.’

Echte banen

De FNV pleit in een brief aan het kabinet voor een eenmalige extra verhoging van het wettelijk minimumloon met behoud van de koppeling aan de sociale zekerheid. Daarmee krijgen ook werkende armen een broodnodige inkomensverbetering. Een ander mogelijk voorstel van de FNV is om de belastingverzwaringen van senioren en uitkeringsgerechtigden terug te draaien. Tegelijkertijd moet de werkloosheid worden aangepakt. De FNV pleit dan ook, naast koopkrachtverbetering, voor extra investeringen in Echte Banen en eerlijk delen van werk, zodat meer mensen weer aan het werk kunnen.

Dagobertducktaks

Het geld voor deze maatregelen is er. De financiering van deze maatregelen kan worden gevonden in de te verwachte financiële meevallers in de Rijksbegroting van 2017. Daarnaast is de FNV voor een dagobertducktaks voor de hoge inkomens, én voor een eerlijke bijdrage aan de samenleving van multinationals; door een hogere winstbelasting en een goede aanpak van belastingontwijking.

Koopkracht

Een betere koopkracht voor uitkeringsgerechtigden, senioren en werkende armen jaagt de economie aan. Onderzoek wijst uit dat zij de inkomensverbetering direct zullen gebruiken voor consumptie, wat goed is voor de economie. Maar het belangrijkst is dat zij gewoon kunnen rondkomen en zonder zorgen de boodschappen kunnen doen en de huur betalen. FNV Senioren heeft een petitie gestart voor het behoud van koopkracht. Ruim 63.000 mensen hebben deze petitie al ondertekend. Hoe meer mensen dat doen, hoe krachtiger het signaal richting het kabinet.

Brief aan Rutte

Naar aanleiding van de raming van het CPB schreef de FNV vandaag een brief aan minister-president Rutte en de ministers Dijsselbloem en Asscher. De brief lees je hier
(fnv.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws