Aangepast zoeken

dinsdag 2 augustus 2016

Drukte in de Dorpsstraat Zoetermeer wordt gemeten op basis van Wifi-signalen van smartphones

In de Dorpsstraat wordt de stroom bezoekers en voorbijgangers in kaart gebracht. Het telsysteem is op verzoek van de gemeente onlangs uitgebreid van één naar vijf punten om meer inzicht te krijgen in de bezoekersstromen. Met de meetgegevens kan het gemeentelijk beleid optimaal ingezet worden en kunnen winkeliers hun personeelsbestand afstemmen op het aantal bezoekers.

Meetpunten

De meetpunten zijn in de Dorpsstraat geïnstalleerd ter hoogte van de huisnummers 43, 75, 86B, 115R en 190A. Via borden en raamstickers worden de bezoekers hierop attent gemaakt.

Privacy

De metingen worden gedaan op basis van Wifi-signalen van smartphones. De verkregen signalen zijn niet naar personen herleidbaar en worden geanonimiseerd verwerkt. De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft dit ook voor. Meer informatie over de privacy vindt op de website van CityTrafic. In u wenst kunt u ervoor zorgen dat uw telefoongegevens niet worden meegenomen in de tellingen. U kunt hiervoor het opt-out register van CityTraffic invullen.

Blijvend aantrekkelijk

Met de gegevens willen ondernemers, bewoners, organisaties rondom de Dorpsstraat en de gemeenteraad ervoor zorgen dat de Dorpsstraat ook in de toekomst een bijzondere en aantrekkelijke straat blijft. Dit is vastgelegd in de Toekomstvisie Dorpsstraat 2030. Meer informatie vindt u op "Dorpsstraat".

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads