Aangepast zoeken

maandag 18 juli 2016

Zorg aan huis in gevaar door te krappe budgetten

Uit een peiling van BTN (Branchebelang Thuiszorg) blijkt dat bijna 20 procent van de aangesloten zorgorganisaties nu al het jaarbudget heeft overschreden voor wijkverpleging en thuishulp. Nog eens 34 procent denkt dat dit op korte termijn gaat gebeuren. De helft verwacht zelfs al na de zomer geen geld meer te hebben. Dat blijkt uit een peiling van BTN.

Zeer zorgelijke ontwikkeling

Directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO vindt het van de zotte: “Dit mag helemaal geen onderwerp van discussie zijn. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Ze mogen dit niet afschuiven op de zorgaanbieders of de cliënt.” Het tekort heeft verstrekkende gevolgen. “Niet alleen dreigen nieuwe klanten te moeten wachten op zorg aan huis, maar ook voor mensen die nu al zorg ontvangen kan dit gevolgen hebben. Hier moet actie op worden ondernomen”, aldus Den Haan.

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis


Door het overheidsbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, stijgt niet alleen de vraag naar wijkverpleging maar is de zorgvraag ook complexer geworden. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een goede inkoop van wijkverpleegkundige zorg. Het budget hiervoor is gebaseerd op 2015 maar hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de stijgende vraag.. Den Haan: “Verzekeraars en zorgaanbieders moeten met elkaar in gesprek gaan en tot een oplossing komen! Het belang van de klant en continuïteit van zorg dient voorop te staan.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads