Aangepast zoeken

woensdag 6 juli 2016

Zoetermeer start 1 september met participatieverklaringstraject voor vluchtelingen met verblijfsstatus

Om vluchtelingen met een verblijfsstatus (vergunninghouders) zo snel mogelijk mee te laten doen aan de Nederlandse samenleving start Zoetermeer vanaf 1 september met het participatieverklaringstraject. Tijdens de laatste workshop 'Nederlandse waarden' ondertekenen de deelnemers de participatieverklaring. Het ondertekenen van deze verklaring is een eis van de nieuwe inburgeringswet die waarschijnlijk 1 juli 2017 ingaat.

Vergunninghouders starten binnen twee weken nadat ze in Zoetermeer komen wonen met het traject. In drie maanden tijd volgen ze minimaal zesentwintig taallessen en een aantal workshops over: financiën, werk en opleiding, zorg, wonen, vrijetijdsbesteding, politiek & democratie, geschiedenis & cultuur van Nederland en Zoetermeer en de Nederlandse waarden. Stichting Piëzo en VluchtelingenWerk organiseren de meeste workshops. Tijdens deze periode start ook de inburgering en ondersteuning naar (vrijwilligers)werk en/of scholing.

Voor wie

Op 1 september gaan de vergunninghouders die sinds augustus 2016 in Zoetermeer wonen, meedoen met het eerste traject. De vergunninghouders die een half jaar ervoor in Zoetermeer zijn komen wonen, krijgen een aanbod met de onderdelen die zij missen. Zij volgen in ieder geval de verplichte workshop 'Nederlandse waarden' en ondertekenen vervolgens de participatieverklaring.

Verplicht traject

De verklaring komt voort uit de gedachte en ervaringen uit het verleden dat integratie vooral succesvol is wanneer vergunninghouders vroeg en zoveel mogelijk tegelijkertijd starten met leren over huisvesting, scholing, Nederlandse taal en werk (De wetenschappelijk raad voor het regeringsbeleid (WRR) publiceerde hierover in december de policybrief 'Geen tijd te verliezen'). De rijksoverheid wil dit traject op termijn verplichten. Hiervoor is een wijziging nodig in de Wet inburgering. Ondertekenen van de participatieverklaring wordt dan een nieuwe eis voor het inburgeringsexamen en dus ook verplicht voor alle inburgeringsplichtigen. Alle inburgeringsplichtigen moeten een participatieverklaring binnen één jaar ondertekenen. Dit betekent dat de gemeente het traject medio 2017 moet aanbieden aan iedere inburgeringsplichtige. Tot die wetswijziging zijn gemeenten verplicht om in 2016 te starten met een participatieverklaringstraject voor vergunninghouders.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads