Aangepast zoeken

zaterdag 9 juli 2016

Weekendafsluitingen Oosterheemlijn RandstadRail

In de weekenden van 16/17 en 23/24 juli 2016 wordt gewerkt aan de Oosterheemlijn van RandstadRail. Op het Oosterheemviaduct worden geluidswerende maatregelen uitgevoerd, gezien de wens van omwonenden en de gemeente Zoetermeer om hier de geluidsoverlast terug te dringen.

 Het traject van de Oosterheemlijn tussen de haltes Willem Dreeslaan, Oosterheem en Javalaan wordt hiervoor in de betreffende weekenden afgesloten. Dit geldt in beide richtingen. HTM zet bussen in als vervangend vervoer. Op het Oosterheemviaduct (tussen de Seghwaertseweg en de Thomas Morelaan) wordt naast en tussen de rails geluidsabsorberend materiaal aangebracht dat het geluid van de RandstadRail-voertuigen voor een flink deel wegneemt. Deze werkzaamheden, die dag en nacht plaatsvinden, kunnen voor de omwonenden enige geluidshinder met zich meebrengen.

Omleidingen wegverkeer
 Voor de aan- en afvoer van materialen is het nodig om tijdens de genoemde weekenden voor het wegverkeer omleidingen in te stellen bij de Aletta Jacobslaan en de Hugo de Grootlaan. Het verkeer wordt dan omgeleid via de parallelwegen. Dit wordt aangegeven met borden.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads