Aangepast zoeken

vrijdag 1 juli 2016

Vervoer Zoetermeerders naar dagbesteding makkelijkerZoetermeerders die voor het eerst gebruik maken van de Wmo voorziening recreatieve dagbesteding hebben hiervoor geen gemeentelijke indicatie nodig. Zij kunnen toegang tot deze voorziening krijgen na een gesprek met de zorgaanbieder. Dit is al ruim een jaar geleden besloten om een snelle en laagdrempelige inzet van deze voorziening mogelijk te maken. Het college heeft besloten dat ook het vervoer van en naar de recreatieve dagbesteding zonder indicatie moet kunnen.

Sommige cliënten kunnen niet zelfstandig of met hulp uit hun omgeving naar de dagbesteding toe komen. Zij konden daarvoor dan een vervoersvoorziening aanvragen. Hiervoor was een indicatie van de gemeente nodig. In de praktijk leidde dit tot knelpunten bij cliënten. Zij moesten wachten op de indicatie voor het vervoer en konden niet al deelnemen aan de dagbesteding, omdat zij er niet konden komen.
Het college heeft nu besloten om ook het vervoer van en naar de recreatieve dagbesteding vrij inzetbaar te maken. Dit houdt in dat er geen indicatie van de gemeente meer nodig is voor dit vervoer. Zoetermeerders kunnen voortaan bij één organisatie terecht voor het aanvragen van dagbesteding en het vervoer daar naartoe. Deze aanvraag kan dan gelijktijdig worden ingediend en afgehandeld. Deze maatregel gaat per 18 juli in.

Wethouder Isabelle Vugs (zorg en welzijn): ‘De gemeente zoekt naar maatwerk in het goed aansluiten bij de vraag en behoefte van onze inwoners. Zij gaven aan dat het onlogisch is om wel snel bij de recreatieve dagvoorziening terecht te kunnen, maar dan vervolgens weken te moeten wachten op het vervoer daar naartoe. Gelukkig wordt dat nu opgelost Een extra positief gevolg is dat de eigen bijdrage voor het vervoer vervalt. Daar ben ik blij mee.’

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads