De 25-jarige man die op 15 september 2015 in Zoetermeer twee mensen heeft bedreigd met zware mishandeling en twee anderen ook daadwerkelijk heeft mishandeld, krijgt van de rechtbank Den Haag 3 dagen celstraf gelijk aan zijn voorarrest, een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden, plus de maximale taakstraf van 240 uur. Ook moet hij zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen, zich verplicht laten behandelen voor zijn alcoholverslaving en gedurende het eerste jaar van zijn proeftijd alcohol laten staan.

​Dolleman

De man heeft zich op die avond onder invloed van alcohol als een dolleman gedragen. Hij heeft zonder enige aanleiding geprobeerd twee voor hem onbekende personen zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door hen – onder andere tegen het hoofd - te slaan en te schoppen. Hij heeft daarnaast twee andere personen, waaronder een agent, ernstig bedreigd.

​Voorwaardelijke celstraf om herhaling te voorkomen

Enerzijds is, gelet op de ernst van de feiten en de gevolgen van zijn handelen voor de slachtoffers, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een aantal maanden op zijn plaats. Anderzijds weegt mee dat de man nog jong is, dat hij actief aan de slag is gegaan met de reclassering, dat hij oprecht lijkt in zijn spijtbetuiging en er thans van doordrongen is wat alcohol met hem doet.

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat het persoonlijk belang van de 25-jarige man om op de ingeslagen weg verder te mogen gaan zwaarder moet wegen dan het belang dat is gediend met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dat brengt mee dat de rechtbank de officier van justitie zal volgen in haar eis en die gevangenisstraf grotendeels voorwaardelijk zal opleggen.

Om te voorkomen dat de man wederom in de fout zal gaan, zal de rechtbank bijzondere voorwaarden verbinden, zoals de genoemde verplichte behandeling en het alcoholverbod. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden en/of gaat hij binnen de proeftijd weer de fout in dan zal hij alsnog 4 maanden de cel in moeten.