Aangepast zoeken

maandag 4 juli 2016

Slechte verpleegzorg kan voorkomen worden

In een rapport over 150 verpleeghuisinstellingen concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat een derde (49) onvoldoende scoort in de zorg voor ouderen. Over elf van deze instellingen zijn de zorgen zelfs buitengewoon groot. Dagblad Trouw schreef vanochtend uitvoerig over het rapport. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) noemt de situatie onacceptabel en schrijft de Tweede Kamer vandaag dat er keihard wordt ingegrepen door een speciaal interventieteam. Dit team kan zover gaan dat verpleeghuizen sluiten of dat bestuurders worden vervangen. De slecht scorende instellingen blijven daarnaast onder verscherpt toezicht staan van de IGZ.

Ingrijpen

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Bij het woord ‘onacceptabel’ van Van Rijn sluit ik me aan. Wat ANBO vooral onbegrijpelijk vindt, is dat de sector al diverse keren in voorgaande rapporten op de vingers is getikt. Bijvoorbeeld over het te lage opleidingsniveau in relatie tot de complexiteit van de aandoeningen van bewoners. Om als professional goed met dementie om te gaan moet je voldoende handvatten hebben. Hoe kan het dat veel instellingen met hetzelfde geld wél goede zorg leveren en anderen niet? Heel terecht dus dat Van Rijn stevig gaat ingrijpen daar waar dit niet goed loopt.”

Sector brede aanpak


“Alle alarmbellen zijn al een jaar geleden afgegaan: de sector zit dan ook niet stil,” vervolgt Den Haan. “Vorig jaar zijn er diverse sector brede verbeterplannen opgestart, met als doel het versterken van de zorgkwaliteit en het stimuleren van innovatie. Naast het interventieteam dat Van Rijn nu op korte termijn de grootste problemen laat aanpakken, zijn bestuurders met verzekeraars en ambtenaren in overleg over het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Uit de rapporten van het IGZ blijkt dat dit bittere noodzaak is. Daar komt nog bij dat de geplande 500 miljoen bezuinigingen in de langdurige zorg van de baan zijn. Dat moet ook ruimte scheppen om de verpleegzorg te verbeteren.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads