Aangepast zoeken

vrijdag 22 juli 2016

Situatie pensioenen zorgelijk

Een flink aantal bedrijfstakpensioenfondsen moet er nog steeds rekening mee houden dat volgend jaar een (beperkte) korting op de pensioenen mogelijk is. Uit cijfers die de vijf grootste pensioenfondsen van ons land vandaag hebben gepubliceerd, blijkt dat de dekkingsgraad (die aangeeft hoe een pensioenfonds er financieel voor staat) erg laag is. ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen PME en PMT staan maar een fractie boven het niveau waarbij korten is voorgeschreven. Alleen Bouw blijft ruim boven de grens. Overigens is korten niet eerder dan 2017 aan de orde en er kan de komende zes maanden nog veel gebeuren.

Denk na over manieren om korten te voorkomen

ANBO is bezorgd over de ontwikkelingen rondom pensioenen. Directeur-bestuurder Liane den Haan: "Zolang de ECB de rente kunstmatig laag houdt, zijn wij tegen korten. De huidige situatie laat vooralsnog geen realistisch beeld zien van hoe pensioenfondsen er werkelijk voor staan."

Bijzondere tijden, bijzondere maatregelen


Op initiatief van ANBO hebben de ouderenbonden bij de politiek een oplossing voor het korten voorgelegd. Den Haan: "Een korting wordt uitgesmeerd over tien jaar, dus één procent per jaar als er tien procent gekort zou moet worden. Maar je zou nu ook eerst twee jaar kunnen wachten totdat de ECB klaar is, de rente vermoedelijk stijgt en daarmee ook de dekkingsgraden toenemen. Mocht dat het geval zijn, dan wordt er niet gekort. Hebben pensioenfondsen dan nog steeds niet genoeg in kas, dan korten zij in acht jaar wat zij normaal in tien jaar zouden korten. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen en wij geloven dat deze manier voor alle partijen rust brengt."

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads