Aangepast zoeken

dinsdag 5 juli 2016

'Recreatief zwemmen in Zoetermeer een stap dichterbij'

Het CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, SP, Zó! Zoetermeer en de LHN hebben tijdens het voorjaarsdebat aan het college van burgemeester en wethouders hun wens voor de mogelijkheid van recreatief zwemmen in de stad kenbaar gemaakt. Zij vragen om een plan waarin de mogelijkheden hiervoor, inclusief de kosten, duidelijk komen bovendrijven.

De fracties dragen het stadsbestuur op om recreatief, vrij zwemmen mogelijk te maken in zowel de vakantieperioden als daarbuiten en de raad te informeren voor of gelijktijdig met het najaarsdebat 2016 op 28 september.

Het college heeft de breed gedeelde wens die recreatief zwemmen een stap dichterbij kan brengen gisteravond tijdens het vervolg van het voorjaarsdebat ontraden. Volgens het gemeentebestuur is het verzoek overbodig. De gemeente zegt al in gesprek te zijn met de exploitanten van de Veur en de Driesprong om vrij zwemmen op zondagochtend en in de vakanties snel mogelijk te maken.


Met gezonde spanning wacht het CDA de ontwikkelingen af. Zou ons herhaald aandringen met woorden binnenkort echt tot daden leiden?

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads