Aangepast zoeken

woensdag 27 juli 2016

Oproep organisatie Rotterdam Unlimited en Zomercarnaval: Neem geen rugzakken mee!

Na de aanslagen in Orlando en recentelijk in Nice komen er vragen bij ons binnen of het nog wel veilig is om te gaan naar de komende editie van Rotterdam Unlimited en de Zomercarnaval Straatparade. Hierbij mijn reactie.

Veiligheid is een onderwerp dat al jaren hoog op onze prioriteitenlijst staat. Niet alleen vanuit onze organisatie, maar ook in nauwe samenwerking met de overheid worden risico analyses gemaakt en mogelijke scenario’s uitgewerkt. Ook voor de komende editie is dat het geval.

Wij zijn als organisatie in nauw contact met de overheid. Op dit moment is er geen concrete dreiging en zijn er geen signalen dat Rotterdam Unlimited en Zomercarnaval op enigerlei wijze verstoord zal worden.

Neemt niet weg dat zowel de politie als de organisatie in nauwe samenwerking opereren om de veiligheid van de deelnemers en het publiek zeker te stellen. Vooral van belang is dat wij allen eendrachtig een cultureel feest realiseren waaraan een ieder met trots deelneemt en waarover nog lang gesproken zal worden. Rotterdam Unlimited en Zomercarnaval “Celebrate Cultural Diversity”.

Voor uw en onze veiligheid zullen er wel steekproefsgewijs controles uitgevoerd worden. Om onnodig oponthoud te voorkomen, verzoeken wij een ieder geen rugzakken mee te nemen naar het evenement en alle medewerking te verlenen bij mogelijke controles van tassen, koelboxen en dergelijke. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en een ontspannen sfeer.

Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten tijdens Rotterdam Unlimited van 26 t/m 30 juli met uiteraard als een van de hoogtepunten ‘De Zomercarnaval Rotterdam Straatparade’ op zaterdag 30 juli.

Guus Dutrieux (CEO Ducos)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads