Aangepast zoeken

zaterdag 9 juli 2016

Onderzoek inspecties na dood Zoetermeerse jongen : Puinhoop binnen de hulpverlening Zoetermeer

Woensdag 6 juli hebben de inspecties Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) hun rapport overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer. Wethouder Van Leeuwen (coördinerend wethouder Sociaal Domein) had de inspecties gevraagd onderzoek te doen na het overlijden in april 2015 van een 22-jarige jongeman uit een zorgafhankelijk gezin in Zoetermeer. 'Het overlijden van deze jongeman heeft tot een grote schok geleid. Gemeente en betrokken instanties hebben na het drama al intern geëvalueerd. Dit onafhankelijk onderzoek naar de toedracht benadrukken de verbeterpunten die voor een deel ook uit de interne evaluaties waren gekomen', aldus wethouder Van Leeuwen.


Het rapport geeft aan waar de organisatie van de hulpverlening binnen multi-probleem gezinnen moet verbeteren en de zorg op verschillende leefgebieden beter op elkaar afgestemd moet worden. De inspecties geven aan dat de bij het gezin betrokken zorgaanbieders onvoldoende hebben samengewerkt om de noodzakelijke hulp te bieden. Hoewel de schok van het overlijden van de zoon uit het gezin nog steeds een rol speelt, gaat het relatief goed met het gezin. De inspecties monitoren vooralsnog een jaar de (implementatie van) de verbetermaatregelen die de partijen mede op basis van het rapport hebben vastgesteld.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads