Aangepast zoeken

donderdag 28 juli 2016

Ondersteuning voor gemeenten bij incidenten binnen de Turkse gemeenschap

Spanningen in het buitenland zijn geen excuus voor intimidatie, bedreiging of geweld tegen mensen in ons land. In Utrecht kwamen vanmiddag vertegenwoordigers van verschillende gemeenten, ministeries en politie bij elkaar om te praten over hoe om te gaan met de spanningen tussen groepen Turkse Nederlanders en hoe de individuele vrijheid van iedereen kan worden beschermd. Afgesproken is dat de rijksoverheid en lokale overheden blijven samenwerken om de spanningen in de hand te houden. Gemeenten die dat willen kunnen hierbij ondersteund worden door het Rijk.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de onrust in de Turkse gemeenschap in ons land en het belang van extra alertheid bij de lokale autoriteiten. Vanuit de ministeries zijn de gemeenten bijgepraat over de recente ontwikkelingen, internationaal en in Nederland. Dat helpt gemeenten om de lokale ontwikkelingen beter te kunnen plaatsen, ook als na de zomer veel Turkse Nederlanders terugkeren van vakantie in Turkije.

Daarnaast zijn gemeenten geadviseerd over hoe om te gaan met de onrust en hoe men in gesprek kan blijven met de verschillende groepen. Medewerkers van de rijksoverheid ondersteunen en adviseren gemeenten desgewenst, ook in de contacten met de lokale Turks-Nederlands gemeenschap. De politie benadrukt dat iedereen die te maken krijgt met geweld of bedreiging daarvan aangifte moet doen.


Voor de bijeenkomst was een aantal gemeenten uitgenodigd met een relatief grote Turks-Nederlandse gemeenschap. Ook waren er vertegenwoordigers van gemeenten waar zich in de nasleep van de couppoging incidenten hebben voorgedaan.
(rijksoverheid.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads