Er komt nader onderzoek in de Zoetermeerse zedenzaak waarbij een 49-jarige man verdacht wordt van het plegen van seksuele handelingen met een destijds 7-jarig meisje in een kelderbox in de periode van 1 januari 2015 tot en met 28 februari 2015.

De rechtbank Den Haag heeft in een tussenvonnis op 7 juli 2016 bepaald dat de zaak pas goed beoordeeld kan worden als het verhoor van het slachtoffer woordelijk uitgeschreven is, er aanvullende informatie komt over de kelderbox en het Nederlands Forensisch Instituut nader rapporteert over het gevonden bewijsmateriaal.
(rechtspraak.nl)