Aangepast zoeken

donderdag 14 juli 2016

Jaarverslag van de burgemeester Zoetermeer 2015

Burgemeester Aptroot kijkt terug op 2015: ‘Hoewel het burgerjaarverslag niet meer verplicht is, vind ik het toch belangrijk om u een kort verslag te geven van het afgelopen jaar. Denk aan de crisisnood- en vluchtelingenopvang, veiligheid, onderscheidingen aan onze inwoners en wie en wat ik mocht bezoeken. Verder krijgt u een overzicht van de cijfers over onze dienstverlening en de afhandeling van klachten, zo krijgt u een beeld van het werk van de gemeentelijke organisatie.’Het jaarverslag van de burgemeester geeft een inkijk in de werkzaamheden van de burgemeester. Het geeft daarmee slechts een beperkt overzicht van alles waar de gemeente mee bezig is.

Opvang vluchtelingen

Vanaf de tweede helft van 2015 kwamen grote aantallen vluchtelingen naar Europa. Ook Zoetermeer heeft bijgedragen aan de opvang van deze vluchtelingen. Voordat wij de 143 vluchtelingen konden opvangen, hebben we drie informatiebijeenkomsten, waarvan één zelfs met twee sessies, gehouden om u te informeren over hun komst en de aanpak van de opvang. Meer dan 1100 Zoetermeerders zijn hierbij aanwezig geweest. Wij kunnen trots zijn op de manier waarop deze bijeenkomsten zijn verlopen en hoe onze gemeenteraad een unaniem besluit nam over de opvang. De voorbereidingstijd was extreem kort maar toch verliep alles probleemloos dankzij de geweldige inzet van zowel de ongeveer 300 vrijwilligers als de professionals, onder wie veel medewerkers van onze gemeente. Vanaf 19 november werden de 143 vluchtelingen opgevangen in De Veur, drie dagen later vertrokken ruim 100 vluchtelingen naar een permanente opvang locatie. De overige 43 zijn op 24 november naar een andere tijdelijke opvang locatie gebracht.

Veilig

Iedereen in Zoetermeer moet zich veilig voelen. Ik zet mij in om de stad veilig te houden en daar waar het nodig is, schroom ik niet hard op te treden en ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt in uw stad. Als wij kijken naar het aantal misdrijven dan zien we dat het goed gaat, het aantal misdrijven daalde met 17% ten opzichte van 2014. Het aantal woninginbraken daalde met 12% ten opzichte van 2014.  Zes personen kregen een gebiedsverbod, 36 personen een tijdelijk huisverbod en 49 inbewaringstellingen zijn opgelegd in 2015.

Samen met de wijkwethouders en de teamchefs van de politie bezochten wij alle wijken tijdens de Wijkveiligheidsavonden. Op deze avonden gingen wij in gesprek met inwoners over de veiligheid in hun wijk. Er werd naar de veiligheidssituatie gekeken en teruggekeken naar de uitkomsten van de vorige wijkveiligheidsavond. De avonden verliepen allemaal in een prettige sfeer. Wij organiseerden ook drie aparte veiligheidsavonden voor inwoners en ondernemers van het Oosterheemplein, ondernemers van de Dorpsstraat en ondernemers van het Stadshart.

U meldde in 2015 30 stille of enge plekken. Daarvan zijn 17 aangepakt door het aanpassen van de verlichting en het snoeien van groen. Zo is onder meer extra verlichting geplaatst aan de Louis Armstrongrode, op de Engelandlaan ter hoogte van het gebouw van City House en op het Kraaienveld tussen de huizen richting het bruggetje aan de Biggenweide. Niet alle plekken konden worden aangepakt, bijvoorbeeld omdat het om particulier eigendom gaat. Met de aanpak van stille en enge plekken in de stad willen we niet alleen de veiligheid verbeteren, maar ook het veiligheidsgevoel van inwoners vergroten.
Het Team Handhaving van de gemeente zorgt voor veiligheid in de wijk en pakt kleine ergernissen aan om de stad leefbaar te houden voor iedereen. Denk aan foutparkeren, hondenoverlast en onjuist aangeboden afval. Deze medewerkers zijn gastheer/gastvrouw van de wijk. Zij zullen vaak eerst waarschuwen en bij herhaling pas beboeten. In 2015 heeft het Team een flinke slag gemaakt. Per 1 januari kregen ze een functioneel en herkenbaar nieuw (landelijk) uniform en training om zo hun vaardigheden te verhogen. Het Team Handhaving heeft in 2015 vier keer meegewerkt aan een integrale RandstadRail actie. In totaal zijn er 12.950 reizigers gecontroleerd waarvan er 611 in overtreding waren.

Op 13 juni organiseerde de gemeente samen met de politie en de brandweer de 112 Veiligheidsdag. Brandweer, politie, ambulancedienst en Team Handhaving gaven demonstraties. Het is een leuke leerzame dag geworden voor jong en oud. Ook dit initiatief werd mogelijk door een gezamenlijk aanpak met Zoetermeerse organisaties zoals de Zoetermeerse Reddingsbrigade, beveiligingsbedrijven en de vele vrijwilligers die actief zijn in onder andere Wijk en Agent Samen (WAS) en WAAKS.

Waardering

Ik ben extra trots op de Zoetermeerders die zich hebben ingezet voor Zoetermeer en de Zoetermeerse samenleving. Tijdens de Lintjesregen, de dag voor Koningsdag, mochten 18 Zoetermeerders een Koninklijke Onderscheiding ontvangen in het Stadstheater. Daarnaast kregen nog eens tien Zoetermeerders een Koninklijke Onderscheiding tijdens een andere gelegenheid. In totaal hebben 28 inwoners deze onderscheiding ontvangen vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Nog een bijzondere onderscheiding is het Mobilisatie-Oorlogskruis. De minister van Defensie kent deze onderscheiding toe als zeer bijzondere blijk van waardering voor de inzet van (oud-)militairen die in het belang van het Koninkrijk militaire werkzaamheden hebben verricht. Postuum ontving opperwachtmeester Willem Adrianus Goutier deze onderscheiding. Zijn nabestaanden hebben deze tijdens een bijeenkomst op het Stadhuis in ontvangst genomen.

De heer Jan Willem Brinkman, voorzitter van de Raad van Bestuur van het LangeLand Ziekenhuis, ontving bij zijn afscheid het Chapeau beeldje als dank voor zijn inzet en inspanningen om het LangeLand Ziekenhuis voor Zoetermeer te behouden. De gemeente en onze inwoners zijn hem daar zeer dankbaar voor.

Heden, verleden en toekomst

Het afgelopen jaar heb ik veel inwoners, bedrijven en organisaties bezocht. Dat doe ik als er een speciale gelegenheid is of op eigen initiatief. Ik merk dat deze bezoeken zeer gewaardeerd worden.
Afgelopen jaar heb ik een bezoek gebracht aan 35 echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd waren. Twee echtparen waren zelfs 70 jaar getrouwd. Vijf Zoetermeerders werden 100 jaar en ook de oudste inwoner van Zoetermeer bracht ik een felicitatie met haar 107e verjaardag!

Bedrijven en organisaties in de stad bezoek ik uit interesse, om kennis te maken, om te zien hoe het gaat en of zij vinden dat er zaken beter kunnen. Zo bezocht ik onder andere Technip, Nutricia, LG Sound, EVO, Teleperformance, RDW, maar ook SEBO-keurmerk bedrijven zoals Bosch Glaskunst en TARQ. SEBO staat voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen, het bedrijf onderscheidt zich door maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Uit waardering voor het goede werk dat organisaties leveren aan de stad, de medemens en de samenleving bezoek ik deze graag. Vorig jaar bracht ik onder andere een bezoek aan de Voedselbank Zoetermeer en Terra Arts Projects. Ik was aanwezig bij het 40-jarig bestaan van Terre des Hommes in Buytenwegh, bij de opening van ’t Schuurtje van Vincentius, Samenloop voor Hoop en Bus63. Ik bezocht het Jongerenwerk en de feestelijke viering ter ere van het 50-jarig bestaan van Postzegelvereniging Zoetermeer.

In het voorjaar van 2015 bezocht de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, onze stad om nader kennis te maken met Zoetermeer. De ontvangst was op het Stadhuis. Hier kreeg hij een presentatie van de ontwikkeling van ‘groeistad’ Zoetermeer en daarna uitleg daarvan op locatie. Het begon bij het Dorp, daarna Palenstein als eerste nieuwbouwwijk die nu deels wordt vernieuwd, vervolgens Buytenwegh en Oosterheem als laatste nieuwbouwwijk. Wij lieten hem ook de toekomst zien; de locatie voor station Bleizo, de vernieuwing van het Stadshart, verbouwing van het Stadhuis, de uitbreiding van het Stadshart met Cadenza en de gedachte locatie voor de Holland Outlet Mall. Allemaal punten om trots op te zijn en waar wij konden laten zien dat Zoetermeer bruist en innovatief is.
Cijfers jaarverslag van de burgemeester 2015

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads