Aangepast zoeken

woensdag 13 juli 2016

Haagse strand moet voor zoveel mogelijk gebruikers het hele jaar door aantrekkelijk zijn

Het strand moet voor zoveel mogelijk groepen gebruikers het hele jaar door aantrekkelijk zijn. Dat is de belangrijkste boodschap van het college van B en W in de strandnota 2017 - 2022. Dit beleidskader moet er voor zorgen dat het strand ook in de toekomst extra aantrekkelijk blijft.

In de eerste plaats blijft de natuurkwaliteit van de kuststrook behouden. In de tweede plaats krijgen ondernemers en sportverenigingen meer de ruimte, zodat ze meer mogelijkheden hebben om bezoekers het gehele jaar door te vermaken met activiteiten en evenementen. In de derde plaats moeten de basisvoorzieningen op het strand goed zijn. Zo moet het strand ook voor minder validen en ouderen goed toegankelijk zijn. En in de vierde plaats zorgt een vermindering en versimpeling van de regels er voor dat er goed gehandhaafd kan worden en een gelijk speelveld is voor ondernemers.

Wethouder Boudewijn Revis: "Het strand is voor iedereen. In Scheveningen en Kijkduin komen mensen nu al om veel verschillende redenen. Van natuur op het stille strand tot golfsurfen en zomerse feesten tot diep in de nacht. Die veelzijdigheid is fantastisch en trekt - terecht - toeristen van heinde en verre. Dat is essentieel voor de Haagse economie. Met het nieuwe strandbeleid wil ik nog meer mensen van ons strand laten genieten. Maar dan wel wat beter over het jaar verspreid."

In de strandnota 2017 – 2022 komen veel aspecten aan bod om het strand aangenaam divers, veilig en leefbaar te houden. Enkele veranderingen (niet uitputtend) op een rij:


de basis op orde:Er worden meer voorzieningen geplaatst zoals afvalbakken, toiletten en douches. Ook wordt er gewerkt aan het versterken van de kwaliteitsbeleving zoals gastvrije dienstverlening, toegankelijkheid voor minder validen en het aanbieden van wifi;

natuurbehoud:
Het Zuiderstrand en het Westduinpark grenzen aan natuurgebieden. Daarom komt er niet meer ruimte voor nieuwe bebouwing op het strand zodat mensen in dit gebied tot rust kunnen komen als ze dat willen;

ruimte voor ondernemers:Zij kunnen nieuwe initiatieven ontplooien zoals bijvoorbeeld het idee van shop in shop. Detailhandel of recreatieve- en culturele diensten kunnen als een aanvulling dienen op de horeca in een strandpaviljoen of het aanbod van een watersportvoorziening.
Ook komt er een pilot waardoor er trampolines, volleybalveldjes en strandbedjes zonder vergunning geplaatst kunnen worden op een openbaar deel van het strand in vakken grenzend aan strandexploitaties.


Bestaande watersportpaviljoens krijgen de mogelijkheid om een drank- en horecavergunning aan te vragen. Het uitgangspunt is wel dat de horecafunctie gerelateerd is aan de hoofdbestemming watersport. Hierdoor blijft de diversiteit gehandhaafd;

strand- en watersport:Onder de vlag van Beachcity zal in samenwerking met evenementenorganisatoren, strandexploitanten, verenigingen en sportbonden worden gewerkt aan een jaarrond benutting van het sportstrand en het Beachstadion.
Ook worden de voorkeurszones voor kitesurfen, golfsurfen en andere populaire watersporten uitgebreid.
De strandpaviljoens ter hoogte van deze zones krijgen de mogelijkheid om waterscholen aan te laten sluiten en te faciliteren;

toegankelijk strand:
Bij de Morales boulevard worden op enkele plaatsen extra trappen en een hellingbaan gerealiseerd zodat de verschillende niveaus van de boulevard goed in verbinding staan met het strand. Er komen betonpaden voor voetgangers richting zee;

handhaving:
Versimpeling van regels op het strand wordt gerealiseerd door meer gebruik te maken van algemene regels die in de rest van de stad ook gelden, zoals opruimplicht, het hondenbeleid of de regels voor horecaondernemers.


Ook zullen er specifieke regels door de raad worden vastgesteld, zoals het verbod op gemotoriseerde watersport en sporten die niet goed passen op de drukke stranden.
Politie, brandweer en de betrokken stadsdelen zullen werkafspraken maken over de inzet van de gemeentelijke handhavingsorganisatie om het strand leefbaar en veilig te houden.

De strandnota is tot stand gekomen in samenwerking met de bewoners, gebruikers, sporters en overige belangstellenden. Er is uitgebreid over wensen en ideeën gediscussieerd in de consultatieronde, waarbij de verscheidenheid in beleving een belangrijk uitgangspunt is. Het nieuwe beleid moet vanaf 2017 gaan gelden. Na deze zomer stelt de Raad de strandnota vast.


Unieke positie
Den Haag heeft een unieke positie in Nederland met direct 11 kilometer strand voor de deur. Zowel de binnenstad van Den Haag en de stranden van Scheveningen en Kijkduin zijn economische magneten. De toeristische functie van het strand biedt werkgelegenheid en is daarmee van groot belang voor de stad. Het college is zich bewust van deze positie en wil de potentie van het strand optimaal benutten zonder de belangen van de bewoners uit het oog te verliezen. Daarom kiest het college voor een gebalanceerd strandbeleid en heeft het college in deze coalitieperiode ook geld gestoken in het Programma De Kust Gezond, de aanpak van de Scheveningse Haven en de vernieuwingen in Kijkduin.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads