Aangepast zoeken

vrijdag 1 juli 2016

Geen oorlogsexplosieven gevonden langs A12

De twee objecten langs de A12 tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp blijken geen oorlogsexplosieven te zijn. Het gedetecteerde object blijkt een zogenaamde aardpen (een dikke koperen draad) te zijn met een lengte van ongeveer 10 meter. Het voorwerp, dat diagonaal in de grond lag, is inmiddels verwijderd. Het computerprogramma dat de gegevens van het detectieonderzoek vertaalt, zag de pen aan voor twee onbekende metalen objecten. Het volume daarvan was vergelijkbaar met dat van een vliegtuigbom.

Geen veiligheidsmaatregelen nodig

Omdat het uiteindelijk niet gaat om explosieven kunnen alle veiligheidsmaatregelen worden geschrapt. Het evacueren van de elf woningen op het grondgebied van Pijnacker-Nootdorp is van de baan. Ook hoeven de rijksweg A12 en de spoorlijn niet afgesloten te worden.

Aanleg Faunatunnel

De onbekende objecten kwamen aan het licht tijdens voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een faunatunnel. Onder de A12 bij Roeleveen/Zoetermeer komt in opdracht van Rijkswaterstaat een geboorde faunatunnel op vier meter diepte met een inwendige diameter van 1,60 meter. Om veilig te kunnen werken is het gebied begin januari onderzocht op mogelijke oorlogsexplosieven. Het bedrijf Heijmans startte afgelopen vrijdag 25 juni met graafwerkzaamheden om de objecten te benaderen. Daarbij werd duidelijk dat het om een aardpen ging

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads