Aangepast zoeken

vrijdag 8 juli 2016

CDA geschrokken van rapport over kwetsbare gezinnen in Zoetermeer

Het CDA vindt dat n.a.v. een tragisch ongeval in Zoetermeer en het nu voorliggende rapport een essentieel debat gevoerd moet worden: wanneer is iemand niet meer zelfredzaam en moet een professional beslissen dat handelen is geboden? Zelfredzaamheid, eigen kracht en uitgaan van de hulpvraag van de cliënt zijn belangrijke uitgangspunten van de gemeente en zorgprofessionals. Het rapport maakt duidelijk dat eigen kracht voor gezinnen met chronische problematiek op meerdere leefgebieden niet moet worden overschat. Voor het CDA is het duidelijk dat niet iedereen altijd in staat is om zelfredzaam te zijn. Maar waar ligt de grens? Wanneer mag je voor een ander beslissen? Zorgprofessionals moeten duidelijkheid krijgen wanneer zij  ‘doorzettingsmacht’ om te handelen, om erger te voorkomen, mogen gebruiken.
Op 6 juli hebben de samenwerkende inspecties het onderzoeksrapport ‘Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen’ gepresenteerd. Het rapport doet verslag van een onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan een kwetsbaar gezin in Zoetermeer. De aanleiding is het trieste overlijden van een jonge man in Zoetermeer in zijn ouderlijk huis als gevolg van medische verwaarlozing.
Het rapport legt vele pijnpunten bloot: gebrek aan overdracht bij de verhuizing van het gezin van Den Haag naar Zoetermeer, veel hangt af van de inzet van de individuele hulpverlener, het overzicht van de problemen ontbreekt, van coördinatie bij de hulpverlening is geen sprake, verschillende hulpverleners melden wel, maar deze signalen komen niet bij elkaar en er wordt vervolgens niet doorgepakt. Het rapport maakt duidelijk dat goede gestandaardiseerde en gecoördineerde zorg nog ver weg is. Het aangaan van het gesprek over de grenzen van zelfredzaamheid vormt voor het DA een belangrijk onderdeel van de vervolgstappen. Niet alleen gestandaardiseerd zorg is goede zorg, juist gemotiveerd afwijken van protocol is belangrijk. Protocollen die het mogelijk maken om door te zetten moeten duidelijk zijn en bekend zijn bij de hulpverleners. Het is bewonderenswaardig wat individuele hulpverleners voor het gezin deden, maar het veranderde niets aan de kwetsbare situatie van het gezin. Hulpverleners worstelen: ze willen mensen in hun kracht zetten en juist niet te veel betuttelen. Bovendien willen en moeten ze de privacy van de mensen die het betreft garanderen en dat belemmert hen om zelfstandig te besluiten bij collega’s aan de bel te trekken.

Het CDA wil een drama zoals dit geval voorkomen. Door dit rapport weten we wat er mis ging en kunnen we gericht werken aan meer samenhang in de zorg. Het doel daarbij is een zichtbaar en voelbare verbetering voor gezinnen die het betreft. Het CDA wil ook het gesprek aan gaan: wanneer is iemand niet meer zelfredzaam en mag een professional voor doorzetten om de juiste zorg te bieden aan kwetsbare kinderen en volwassenen. Professionals moeten kunnen handelen als zij dat nodig achten en zich daarbij gesteund voelen. 

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads