Aangepast zoeken

vrijdag 1 juli 2016

Besluit deelgebieden platanen Seghwaert

Het college van burgemeester en wethouders heeft weer over een aantal deelgebieden in Seghwaert besloten wat er met de platanen gaat gebeuren. Dit betreft de deelgebieden 6, 7, 8 en 9. In elk collegebesluit wordt vermeld welke bomen gekapt gaan worden. Vervolgens start de vergunningaanvraag voor de betreffende bomen. Het is mogelijk tegen een verleende omgevingsvergunning bezwaar te maken.

Volg ons via de website

Er volgen nog besluiten over de resterende deelgebieden. Wilt u deze de komende weken volgen? Zodra een volgend collegebesluit over een deelgebied is genomen, kondigen wij dit aan op deze pagina, met een verwijzing naar www.zoetermeer.nl/platanenseghwaert. Daar publiceren wij de besluiten en een kaart waarop u voor alle platanen per deelgebied de maatregelen kunt zien.
Was u deelnemer aan een straatgesprek, dan ontvangt u een brief over het betreffende besluit.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads