Aangepast zoeken

dinsdag 5 juli 2016

Aanpak onderhoud Natuurtuin Zoetermeer

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Natuurtuin Zoetermeer is bijzonder verheugd met het feit dat vrijwel de volledige gemeenteraad bij de afronding van het Voorjaarsoverleg  zijn steun heeft gegeven aan een brede motie ter ondersteuning van de Natuurtuin Zoetermeer. 

In deze motie wordt B. en W. onder meer gevraagd om, in nauw overleg met de Vrienden van de Natuur, op korte termijn met concrete voorstellen te komen voor de aanpak van het achterstallig onderhoud.

Inmiddels hebben wethouder Paalvast en het bestuur van de Vrienden van de Natuurtuin nader overlegd. Hierbij is afgesproken om al in juli het overleg tussen gemeente en de Vrienden van de Natuurtuin Zoetermeer op te starten, Hierbij wordt in de eerste plaats bekeken op welke concrete manier met het een ander op korte termijn een begin gemaakt kan worden en hoe deze werkzaamheden gefinancierd kunnen worden en welke rol vrijwilligers bij de invulling kunnen spelen.  

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads