Aangepast zoeken

woensdag 1 juni 2016

Zoetermeerse jeugdhulp vernieuwt door in 2017

Met het Lokaal inkoopplan jeugdhulp 2017 gaat Zoetermeer in 2017 door op de ingeslagen weg om de jeugdhulp te vernieuwen. Dit betekent verder werken aan het brengen van de ondersteuning zo dicht mogelijk bij het gezin zodat de juiste jeugdhulp zo vroeg mogelijk ingezet kan worden. Met teams op scholen kan sneller geschakeld worden tussen de scholen en de jeugdhulp die nodig is.

Mariëtte van Leeuwen, wethouder Jeugd: 'Onze goede relatie met de zorgaanbieders van jeugdhulp zetten we graag voort. Continuïteit en kwaliteit van zorg voor alle kinderen die dat nodig hebben staan voorop. Door de jeugdhulp gezamenlijk met omringende gemeenten in te kopen is het ook mogelijk om voor situaties die niet vaak voorkomen toch passende oplossingen te vinden. Zo valt niemand tussen wal en schip.'

Initiatieven voor vernieuwing

Dit jaar zijn zeven innovatieprojecten gestart waar 23 organisaties in de stad bij betrokken zijn. Ze hebben allemaal geld gekregen vanuit een innovatiebudget van € 500.000. De eerste ervaringen nu de eerste activiteiten zijn gestart, zijn positief en zullen zeker bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de hulp aan jeugdigen en gezinnen in Zoetermeer. De innovatieprojecten richten zich bijvoorbeeld op het verbeteren van de geboortezorg, de verbinding tussen de sportverenigingen en de jeugdhulp, aandacht voor jonge mantelzorgers en jongeren met schulden.

Gezamenlijke inkoop Haaglanden

In het regionaal inkoopkader 2016-2017 leggen tien gemeenten in de regio Haaglanden vast welk beleid regionaal wordt opgepakt en welk beleid lokaal wordt ingevuld. Het inkoopplan is de lokale invulling voor Zoetermeer.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads