Aangepast zoeken

donderdag 30 juni 2016

Toneelgroep De Appel en het Indian Film Festival The Hague krijgen vanaf 2017 geen subsidie meer

Den Haag geeft de komende 4 jaar meer kansen aan jonge kunstenaars en zet in op artistieke vernieuwing en samenwerking. Dit staat in het concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020, waarover het college van burgemeester en wethouders op 28 juni 2016 een besluit heeft genomen.


De gemeente heeft zich bij het Kunstenplan laten adviseren door een onafhankelijke adviescommissie. Het college neemt dit advies vrijwel in zijn geheel over. In totaal is voor de periode 2017-2020 jaarlijks 51,7 miljoen euro beschikbaar voor de Haagse kunstensector.

Aanvragen en toekenningen

 • 95 cultuurinstellingen hebben een aanvraag ingediend voor een bedrag van 65,6 miljoen euro.
 • 59 instellingen die in de huidige beleidsperiode (2013-2016) subsidie krijgen weer subsidie
 • 13 nieuwe instellingen krijgen subsidie.
 • Toneelgroep De Appel en het Indian Film Festival The Hague krijgen vanaf 2017 geen subsidie meer.

Talentontwikkeling en vernieuwing

Met het nieuwe Kunstenplan bouwt Den Haag na jaren van bezuinigen weer aan kunst en cultuur. Waar talentontwikkeling en artistieke vernieuwing door landelijke en gemeentelijke bezuinigingen onder druk stonden, investeert de gemeente ruim 500.000 euro in jonge kunstenaars binnen de dans, theater, muziek, e-cultuur en combinaties daarvan door subsidie aan instellingen als:
 • Korzo
 • Kalpana
 • MEYER-CHAFFAUD
 • Zaal 3
 • De DDDD
 • Musicon
 • Aight
 • LOOS
 • TodaysArt
 • Rewire
 • PIP.
Een belangrijke groep van jonge, talentvolle kunstenaars blijft hiermee aan de stad gebonden.

Afwijkende keuzes college

In een aantal gevallen wijkt het college van burgemeester en wethouders af van het advies van de onafhankelijke adviescommissie. Het gaat om:
 • Festival Classique: krijgt subsidie vanwege het economische belang van dit festival en de popularisering van de klassieke muziek.
 • Zuiderparktheater: kan op basis van een nieuw plan nog in aanmerking komen voor subsidiëring omdat het de mogelijkheden heeft om Hagenaars op een laagdrempelige manier in contact te brengen met cultuur.
 • Eschermuseum: behoudt zijn subsidie omdat er mogelijke ontwikkelingen zijn voor plannen voor het Museumkwartier.

Wijken en scholen

Naast talentontwikkeling ligt er in het Kunstenplan 2017-2020 de nadruk op dat meer groepen Hagenaars kennismaken met cultuur. De zogenaamde 'cultuurankers' – theaters, 2 bibliotheekfilialen en een museum – in de 8 stadsdelen spelen daar een grote rol in. Daarnaast investeert Den Haag in een aantal instellingen die zich meer specifiek richten op een jong en cultureel divers publiek, instellingen die nieuw zijn in het Kunstenplan, als:
 • Kalpana
 • CultureClash4U
 • Musicon
 • Art-S-Cool.
Aight krijgt een fors hogere subsidie.
De gemeente blijft ook goed cultuuronderwijs voor iedere Haagse jongere subsidiëren. De Haagse basisscholen krijgen jaarlijks € 450.000 extra voor schoolvoorstellingen en museumlessen.

Procedure

Instellingen die een subsidieaanvraag hebben gedaan, kunnen tot 22 juli hun zienswijze indienen bij het college. In oktober stelt de gemeenteraad het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 definitief vast bij de begrotingsbehandeling.

Meer informatie

Kijk op www.denhaag.nl/kunstenplan

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads