Aangepast zoeken

maandag 20 juni 2016

Stichting Vrienden Natuur en Landschappentuin Zoetermeer werkt samen met KNHM

De stichting Vrienden Natuur-  en Landschappentuin Zoetermeer heeft tot haar genoegen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) voor het maken van een Herontwerp van de Waterhuishouding van de Natuurtuin in het Westerpark. Met deze overeenkomst is een bedrag van ruim E 10.000 in natura gemoeid.
De Natuurtuin Zoetermeer is een gebied van bijna 2 hectare gelegen in Westerpark. Het wordt door deskundigen als het pareltje van de Zoetermeerse natuur beschouwd. Natuur- en landschapliefhebbers hebben zich vorig jaar verenigd in een vriendenstichting die het belangrijk vindt dit stukje natuur samen met de gemeente te behouden en verder te ontwikkelen. Hiervoor is het in de eerste plaats noodzakelijk dat een aantal noodzakelijke onderhoudsactiviteiten worden gepland en uitgevoerd.
Een van de problemen waar de Natuurtuin mee kampt, is de waterhuishouding. De eigenlijke bloedsomloop van de tuin.  Jaarlijks wordt een grote hoeveelheid water van buitenaf de Natuurtuin ingebracht.  Dit is nodig om de ingewikkelde waterlopen in de tuin van voldoende water te voorzien. Het gaat hier om water van slechte tot vrij slechte kwaliteit. Deze grote hoeveelheid water is nodig omdat een flink in de bodem wegzakt of terug stroomt. De ongunstige kwaliteit van het water en de met bladeren en slib verontreinigde slootjes die  sloten hebben een negatieve invloed op de biodiversiteit (rijkdom aan planten en dieren).  Deze waterlopen zijn jarenlang niet grondig schoon gemaakt.
In het verleden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de gemeente en de vriendenstichting heeft in 2015 samen met een aantal deskundigen een schouw uitgevoerd.  Op basis van deze onderzoeken,  nieuwe opvattingen en metingen gaan deskundigen van Arcadis, als partner van  KNHM in het kader van het Arcadis KNHM Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Programma onderzoeken op welke manier de waterhuishouding van de Natuurtuin kan worden verbeterd.  Het onderzoek dat inmiddels begonnen is loopt tot december. De tegenwaarde in geld uitgedrukt is ruim 10.000 euro. De inzet van de KNHM-adviseurs is gratis voor de Stichting Vrienden van Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer  . De betrokken Arcadismedewerkers stellen ook een deel van hun eigen tijd beschikbaar.
Deze overeenkomst is de eerste die de in 2015 opgerichte stichting met een externe partij  sluit.  Het bestuur van de stichting is dan bijzonder verheugd over deze bijdrage en hoopt dat deze een stimulans zal zijn voor de gemeente en andere partijen bij te dragen aan het op orde brengen van de het onderhoud van de Natuurtuin en het bijdragen aan de verdere ontwikkeling.

KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk of straat. Dit doet zij met inzet van kennis, procesbegeleiding en een uitgebreid netwerk

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads