Aangepast zoeken

dinsdag 7 juni 2016

Pleidooi voor behoud casemanager dementie

Het Deltaplan Dementie, waar ANBO onderdeel van is, onderschrijft de zorgen van Alzheimer Nederland over het verdwijnen van casemanagers dementie. Dat zijn zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in het helpen van dementerenden en hun familie. In veel gemeenten verliezen dementerenden en hun mantelzorgers nu hun casemanager door bezuinigingen. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: "Als we willen dat mensen met dementie langer thuis blijven wonen dan moeten zij de juiste professionele ondersteuning krijgen."

Bezuinigingen

“Door bezuinigingen van verzekeraars en aanbieders wordt het werk van de casemanagers overgenomen door wijkverpleegkundigen,” aldus Den Haan. “Wijkverpleegkundigen zijn echter geen expert op het gebied van dementie. Ze zijn niet voor die specifieke doelgroep opgeleid en daardoor is het een forse verzwaring van hun taak. Juist casemanagers kunnen goed omgaan met de complexiteit van de aandoening en met alle partijen die bij een goede zorg komen kijken. Daarom sluiten wij aan bij het pleidooi voor het behoud van de casemanager.”

Behoud casemanager


Het Deltaplan Dementie roept staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) op om het werk van de casemanager te borgen. Den Haan: “De staatssecretaris kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) oproepen het casemanagement als ‘geoormerkte prestatie’ te beschouwen. Daardoor moeten verzekeraars in het inplannen van wijkverpleging ruimte blijven maken voor de casemanager.” Dementie is een complexe aandoening, die steeds vaker voorkomt. Momenteel hebben ongeveer 250.000 mensen dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal verdubbeld zijn in 2050. Mensen met dementie kunnen pas in een verpleeghuis worden opgenomen als ze 24 uur per dag zorg nodig hebben. Tot zolang worden ze geacht zelfstandig te blijven wonen. “Gespecialiseerde zorg voor dementerenden en hun mantelzorgers is nodig om langer zelfstandig leven mogelijk én betaalbaar te houden.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads