Aangepast zoeken

dinsdag 28 juni 2016

Nieuw Sociaal Leenfonds Zoetermeer voor aflossen kleine schulden

Met dit nieuwe initiatief van maatschappelijke organisaties en de  gemeente Zoetermeer is er hulp voor inwoners met kleine schulden. Het fonds kan bijvoorbeeld helpen als iemand onverwachts een financiële tegenvaller heeft en die zelf niet kan opvangen.

De stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) verstrekt dan een kleine lening. SUNZ betaalt de openstaande rekening(en) bij schuldeiser(s). De ‘lener’ betaalt vervolgens  maandelijks een bedrag aan SUNZ voor het aflossen van de lening. Aan de lening zijn geen extra kosten verbonden en er wordt geen rente in rekening gebracht. Nog een voordeel is dat er alleen één schuld aan SUNZ is en er geen incassobureaus of deurwaarders aan de deur komen. Bij het verlenen van de lening betaalt SUNZ de schuld(en) bij schuldeisers. 

Een voorwaarde voor de lening is dat de aanvrager ondersteuning accepteert van een vrijwilliger/maatje. De lener overlegt regelmatig met het ‘maatje’ om te kijken hoe hij/zij beter grip kan houden op de financiën. Dit om te voorkomen dat er grote schulden ontstaan.

Dat levert namelijk alleen maar een hoop stress op en zorgen. Het is beter om al in een vroeg stadium te kijken of een sociale lening een oplossing biedt en een beroep te doen op mensen die kunnen helpen.
Meer weten over het Sociaal Leenfonds Zoetermeer en hoe u hier een aanvraag kunt doen? Kijk dan op de website van SUNZ www.sociaalleenfondszoetermeer.nl.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads