Aangepast zoeken

woensdag 22 juni 2016

Mogelijk twee oorlogsexplosieven langs A12 tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp

Langs de A12 tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp liggen op Zoetermeers grondgebied mogelijk twee explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gedetecteerde objecten liggen onder elkaar op respectievelijk 5 en 7,5 meter diepte in het grondwater langs de Roeleveenseweg.

Vanaf maandag 27 juni start een onderzoek om te bepalen of het daadwerkelijk om explosieven gaat. Zo ja, dan worden deze door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ontmanteld en verwijderd. Het eerste object wordt verwijderd in de nacht van zaterdag 9 juli op zondag 10 juli. Het tweede object wordt verwijderd in de nacht van zaterdag 16 juli op zondag 17 juli. Gedurende de werkzaamheden wordt het omliggende gebied in een straal van maximaal 500 meter afgesloten voor alle verkeer, mensen, huisdieren en vee.

Afsluiting A12 en treinverkeer

De Rijksweg A12 en het treinspoor liggen in het af te sluiten gebied. Dit betekent dat tijdens de werkzaamheden de A12 in dit gebied in beide richtingen tussen het Prins Clausplein en Zoetermeer wordt afgesloten. Ook is er geen treinverkeer mogelijk. Omleidingen worden aangegeven. Automobilisten en treinreizigers worden geïnformeerd door Rijkswaterstaat en de NS. Het traject van de RandstadRail hoeft vooralsnog niet afgesloten te worden. Omdat de werkzaamheden in de nachtelijke uren plaats vinden blijven de hinder en overlast naar verwachting tot een minimum beperkt.

Ontruiming woningen/bedrijven

Gedurende één nacht per weekend mogen mensen en hun huisdieren en vee niet in hun woning of bedrijf verblijven. Het af te sluiten gebied ligt niet alleen op Zoetermeers grondgebied, maar ook op het grondgebied van Pijnacker-Nootdorp. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp betekent dit, dat elf woningen worden geëvacueerd. De desbetreffende bewoners zijn hierover ingelicht. Voor wat betreft Zoetermeer worden geen woningen ontruimd. Wel worden de golfbanen van Burggolf afgesloten tijdens de werkzaamheden. Bowlingbaancentrum Westerpark valt buiten het gebied en blijft bereikbaar. Tankstation Texaco valt ook buiten het gebied, maar zal hinder ondervinden vanwege de afsluiting van de A12.

Ontmanteling

Omdat de objecten boven elkaar liggen kan de EODD ze niet in één keer weghalen. De explosieven worden ter plaatse ontmanteld, naar een veilige locatie vervoerd en daar tot ontploffing gebracht. De exacte locatie wordt nog bepaald.

Aanleg Faunatunnel

De twee objecten kwamen aan het licht tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van een faunatunnel. Onder de A12 bij Roeleveen/Zoetermeer komt in opdracht van Rijkswaterstaat op vier meter diepte een geboorde faunatunnel met een inwendige diameter van 1,60 meter. Om veilig te kunnen boren is het gebied begin januari onderzocht op mogelijke oorlogsexplosieven.

Vals alarm

Het is mogelijk dat er sprake is van vals alarm. Uit het onderzoek kan blijken dat er geen bommen maar metalen voorwerpen in de bodem liggen. Dan is het niet nodig om maatregelen te nemen. Betrokkenen worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Samenwerking

Het verwijderen van de mogelijke explosieven vergt een gedegen aanpak. De gemeente Zoetermeer werkt hierin nauw samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Rijkswaterstaat, Dunea, Heijmans, ProRail en de EODD. Ook zijn de politie en de Veiligheidsregio Haaglanden betrokken.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads