Aangepast zoeken

dinsdag 7 juni 2016

Meldingen van verminderde werking astma-inhalator salbutamol van het merk Sandoz

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot eind mei dit jaar 45 meldingen van een mogelijk verminderd effect van salbutamol van het merk Sandoz. Patiënten gebruikten voorheen een andere astma-inhalator met salbutamol voor de behandeling van hun klachten. Bij een aantal patiënten, onder wie 28 kinderen jonger dan 18 jaar, was een ziekenhuisopname nodig vanwege een astma-aanval na wisseling naar deze nieuwe inhalator. Onder de melders waren gebruikers (inclusief ouders van astma-patiëntjes) en zorgverleners, zoals medisch specialisten.

De fabrikant Sandoz heeft in oktober 2014 een inhalator met salbutamol 100 microgram/dosis op de markt gebracht; te herkennen aan RVG-nummer 34424. Deze wijkt qua uiterlijk én qua samenstelling af van het reguliere Sandoz-product, dat door veel patiënten gebruikt werd. Zo bevat het nieuwe product oliezuur als hulpstof. Alle meldingen betroffen een omzetting van het reguliere naar het nieuwe Sandoz-product.
Onderzoek in Europees verband heeft geen verklaring opgeleverd voor het optreden van astma-exacerbaties bij het gebruik van dit nieuwe product. Er is geen kwaliteitsdefect van salbutamol Sandoz gevonden. Het CBG vindt dat nader onderzoek nodig is:
 
 
Meer meldingen over vergelijkbare problemen na omzetting naar dit product kunnen bijdragen aan een veiliger gebruik. Melden kan via het meldformulier.
(lareb.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads