Aangepast zoeken

donderdag 16 juni 2016

Groot deel kinderopvanglocaties in Zoetermeer is uitstekend

Tachtig procent van de alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen in Zoetermeer had in 2015 geen enkele tekortkoming. Dat blijkt uit de inspectie van de GGD in opdracht van de gemeente.

Isabelle Vugs, wethouder Onderwijs: 'Deze GGD inspectie is altijd belangrijk. De kinderopvanglocaties werken allemaal erg hard om alles zo goed mogelijk te krijgen. Dat resulteert erin dat een groot deel van deze locaties goed op orde is. Dat is mooi.'

Bij de locaties waar een tekortkoming was, loste de kinderopvangorganisatie dat binnen de eerste hersteltermijn op. Denk hierbij aan een het klachtenverslag van de oudercommissie dat niet op tijd binnen was of een te grote groep kinderen als je kijkt naar het aantal leidsters. In twee gevallen was een extra inspectie nodig. De GGD heeft in 2015 dertig procent van alle geregistreerde gastouders bezocht. Dat zijn veel meer bezoeken dan de wettelijke verplichte vijf procent.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang staat hoe de opvanglocaties beoordeeld zijn. Het complete inspectierapport is ook op de locatie zelf te vinden. Verder kunt u bij de kinderopvanglocatie het Zoetermeers vignet met 'inspectie oké' zien dat die locatie voldoet aan de geldende eisen. Het college moet jaarlijks aan het rijk verantwoorden hoe het zijn wettelijke taak uitvoert om toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Daarnaast moet aangetoond worden dat het college zo nodig handhavend optreedt. Hier scoort Zoetermeer ten opzichte van andere gemeenten bovengemiddeld. Dit vindt u op www.waarstaatjegemeente.nl.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads