Aangepast zoeken

woensdag 1 juni 2016

Gemeente Zoetermeer in gesprek met inwoners, verenigingen en sportaanbieders over Sportagenda

Op woensdag 29 en donderdag 30 juni gaat de gemeente in gesprek met inwoners en sportverenigingen over de te ontwikkelen Sportagenda vanaf 2017. De juiste locatie en tijdstip worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. Binnenkort bereiden enkele sportbestuurders samen met de gemeente de agenda voor van de samenspraakbijeenkomst over de nieuw op te stellen Sportagenda voor de komende jaren.

De gemeenteraad heeft onlangs besloten hoe het proces van de totstandkoming van de Sportagenda eruit moet zien. De raad heeft aangegeven dat gezien het belang van een goede Sportagenda alle relevante partijen in de stad betrokken moeten worden. Daarbij is een belangrijke plaats ingeruimd voor de visie en ervaring van de sportbesturen, maar ook voor die van sporters, (nog) niet sporters, het onderwijs en inwoners. Wethouder Mariëtte van Leeuwen: 'De gemeente heeft een brede verantwoordelijkheid op het gebied van sport. Daarom willen we niet alleen de mening van de bestaande sportbestuurders horen, maar ook speciale doelgroepen aan bod laten komen, zoals sporters met een beperking, ouderen en beoefenaars van nieuwe sporten waar nog geen voorziening voor is. Ik hoop dat er met enthousiasme wordt gereageerd op de uitnodiging!'

Sportagenda

De huidige 'Kadernota sport en bewegen' is voor het laatst geactualiseerd in 2012 en is tot 2017 van kracht. Deze sportnota wordt vervangen door de Sportagenda. Hierin worden de belangrijkste kaders rondom het sportbeleid beschreven. Met de gemeenteraad is besproken hoe de samenspraak gerealiseerd kan worden. De gemeente gaat als eerste in gesprek met de relevante partijen in de stad en zal vervolgens de sportagenda schrijven. Voordat de gemeenteraad het plan vaststelt, zal de sportagenda nog besproken worden met de raadscommissie en de betrokken stakeholders. Dit staat gepland voor december 2016.

Platform

'We hopen dat door deze gesprekken met de stakeholders in de sport een platform kan ontstaan dat er niet alleen voor de gemeente is, maar de verenigingen en sportaanbieders elkaar ook weten te vinden', aldus Mariëtte van Leeuwen. 'De meerwaarde van meer samenwerking tussen sportverenigingen kan zijn het gebruik maken van elkaars accommodaties en materialen, het uitwisselen van voorzieningen en ervaringen en het werven van sponsors'.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads