Aangepast zoeken

woensdag 22 juni 2016

Gemeente Zoetermeer gaat voor meer dan een miljoen het schip in door Dutch Water Dreams

Schriftelijke vragen Financiële gevolgen faillissement Dutch Water Dreams De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 2 juni 2016, de volgende vraag/vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

CONSTATERINGEN / OVERWEGINGEN  Via de media1 werd heden vernomen dat door het faillissement van Dutch Water Dreams de gemeente Zoetermeer zo goed als zeker ‘tonnen aan erfpacht’ misloopt en ‘een half tot een heel miljoen kosten van de sloop en het bouwrijp maken van het complex’ kwijt zal zijn.

VRAGEN
1. Is het college bekend met het voornoemde bericht uit AD-HC?
2. Wat heeft het college er aan gedaan om een faillissement van Dutch Water Dreams, als onderdeel van ‘The Big Five’, te voorkomen; welke strategische afweging van het college heeft geleid tot deze uitkomst?
3. Klopt het dat de gemeente door het faillissement van Dutch Water Dreams ‘tonnen aan erfpacht’ misloopt? Zo nee, wat is dan de situatie?
4. Klopt het dat de gemeente door het faillissement van Dutch Water Dreams ‘een half tot een heel miljoen kosten van de sloop en het bouwrijp maken van het complex’ kwijt zal zijn? Zo nee, wat is dan de situatie? 5. Wist het college dat beide voornoemde kostenposten ‘er aan zaten te komen’?
6. Zijn die kosten nog op enigerlei wijze te verhalen op andere partijen?
7. Hoe gaat het college deze kosten, die kunnen oplopen tot meer dan een miljoen euro, opvangen?

Fractie CDA

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads