Aangepast zoeken

donderdag 23 juni 2016

Elektronisch betalen moet gemakkelijker en gebruiksvriendelijker

Waar moet ik mijn betaalpas in steken, welk bedrag staat er op het scherm en wanneer moet ik nu op ‘ok’ drukken? Voor grote groepen mensen, onder wie mensen met een visuele beperking en ouderen, levert elektronisch betalen onnodig veel stress op. Gisteren is daarom in het Europees Parlement in Brussel het platform Pay-Able gelanceerd. Doel van dit platform is de internationale krachten te bundelen en samen te pleiten voor toegankelijke en eenvoudig te bedienen betaalautomaten voor iedereen in de Europese Unie.

Elektronisch betalen is meer en meer de norm

Voor veel mensen die blind of slechtziend zijn geeft het spanning om met een betaalpas te betalen. De grootte, plaats van de toetsen, leesbaarheid van het scherm en geluiden verschillen bij de huidige betaalautomaten soms sterk van elkaar. De drempel om elektronisch te betalen wordt hierdoor onnodig hoog, terwijl tegelijk elektronisch betalen steeds meer de norm is en van iedereen wordt verwacht zelfstandig mee te doen in de maatschappij. Met gebruiksvriendelijkere en uniforme betaalautomaten wordt het voor iedereen gemakkelijker om elektronisch te betalen. Bijvoorbeeld met beter leesbare schermen, ondersteunende geluidssignalen, een vaste indeling voor de toetsen en het toevoegen van gesproken instructies.

Ook gesteund door AGE Europe, waarvan ook ANBO lid is


Beschermheer van Pay-Able is Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad. Het platform kan verder rekenen op brede steun van nationale en internationale (consumenten)organisaties, waaronder ook ANBO. In Nederland zijn de Oogvereniging, de Consumentenbond en Ieder(in) lid. Op Europees niveau is er brede steun van de European Blind Union, het European Disability Forum, AGE Platform Europe, waarvan ook 

ANBO lid is, en BEUC, de Europese consumentenorganisaties.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads