Aangepast zoeken

zondag 19 juni 2016

Een nieuwe kijk op de openbare ruimte in Zoetermeer

Zoetermeer is een prettige stad om in te wonen. Kwaliteit en veiligheid in de stad staat hierbij voorop. Zoetermeer gaat ook de komende jaren goed moeten inspelen op allerlei ontwikkelingen, zoals de toenemende vergrijzing van de bevolking en de noodzaak van een duurzaam en gezond leefklimaat. Daarom legt het college een nieuwe visie over het beheren van het openbaar gebied voor aan de gemeenteraad.

Inwoners van Zoetermeer weten zelf het beste hoe hun woonomgeving aantrekkelijker kan worden. Door meer ruimte te bieden aan nieuwe ideeën van bewoners en initiatieven met elkaar te verbinden, maakt de gemeente wonen, verblijven en verplaatsen in onze stad nog prettiger. Wethouder Marc Rosier: 'Ik vind het belangrijk dat de inwoners zich herkennen en zich thuis voelen in hun woonomgeving. Dat willen wij veel meer faciliteren en inwoners en bedrijven stimuleren om zelf met initiatieven te komen.'

Bij het opstellen van de beheervisie Samen werken aan de Stad 2016-2020 is gebruik gemaakt van informatie die de gemeente heeft opgehaald uit de meldingen, omnibusenquête, bewonersavonden in de wijken en samenspraakbijeenkomsten. De aandachtspunten hieruit zijn vertaald in de dilemma's, uitgangspunten en beheerstrategie van de beheervisie.

De komende jaren wordt er ervaring op gedaan met de nieuwe aanpak. De uitdaging is zo veel mogelijk de wensen en initiatieven van bewoners te faciliteren, juist in een periode waarin de gemeente geconfronteerd wordt met hogere onderhoudskosten omdat de stad veroudert.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads