Aangepast zoeken

vrijdag 17 juni 2016

College: Meer grote speelplekken in Zoetermeer

Ruimte om te spelen is een belangrijk onderdeel van een prettige woonomgeving. Buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en het daagt hen uit tot bewegen. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om grote speellocaties op centrale plekken in de wijken te verbeteren. Op kleine speelplekken zullen speeltoestellen verdwijnen om de totale kosten in evenwicht te houden. Kinderen zijn natuurlijk betrokken bij het maken van de plannen.

Wethouder Marc Rosier (Beheer Openbaar Gebied): 'We willen dat kinderen zoveel mogelijk ruimte hebben om te spelen. Een speelruimte hoeft niet altijd speeltoestellen te hebben. Kinderen kiezen vaak een grasveld of stoep om op te spelen. Zoetermeer heeft veel van deze plekken dicht bij huis. We willen de grotere speelmogelijkheden op centrale plekken vernieuwen. Dat kan door die plekken aan te vullen met uitdagende speel- en sporttoestellen. Dat betekent dat het aantal speelplekken met speeltoestellen dichtbij huizen kleiner wordt, maar dat de kwaliteit op de grotere hoger wordt.'

Ruimte creëren

Ouders en kinderen konden meepraten over drie opties, ook de financiële haalbaarheid speelde hierbij een rol. De ruimte krijgen om te spelen, niet alleen op officiële speelplekken maar ook op andere plekken in hun buurt, werd heel belangrijk gevonden. De keuze gaat daarom naar centrale speelplekken, die meer bieden dan de huidige kleinere plekken. Daarnaast worden voor tieners meer kleine ontmoetingsplekken gecreëerd. Ook voor mindervalide kinderen zijn speelplekken mogelijk.

Anders omgaan met spelen

De kijk op spelen is de laatste jaren veranderd, zo blijkt uit onderzoek. De wens van zowel bewoners als gemeente is om flexibeler om te gaan met ideeën van bewoners en hen actiever bij spelen te betrekken. Adoptie van speelplekken door bewoners en speelgelegenheden met meer uitdaging zijn hier voorbeelden van. Het speelbeleid maakt deel uit van de Beheervisie Openbare Ruimte die later dit jaar aan de orde komt in de gemeenteraad.

1 reacties:

Zou fijn zijn als er op het grasveld bij de aspergeakker speelvoorziening komt.

Een reactie posten

Gratis ads