Aangepast zoeken

woensdag 22 juni 2016

Burgemeester herkent zich niet in berichtgeving NRC

Burgemeester Aptroot heeft signalen van radicalisering van jonge moslims in Zoetermeer met de gemeenteraad gedeeld zodra daar aanleiding voor was en hij dit ook kon delen. In de media (NRC "Burgemeester Aptroot lichtte gemeenteraad onjuist in over radicalisering" ) verschenen vanmorgen andere berichten hierover die echter feitelijk onjuist zijn.

In 2012 heeft de driehoek twee keer gesproken over een conflict tussen het bestuur van de moskee Al Qibla en een aantal jonge, orthodoxe bezoekers. Deze signalen zijn in de driehoek besproken en hebben er toe geleid dat de situatie in de moskee door de wijkagent nauwlettend in de gaten werden gehouden en dat er intensief contact werd onderhouden met het moskeebestuur. Omdat deze kwestie toen vooral beschouwd werd als een conflict binnen de moskee, was er geen reden om dit met de gemeenteraad te delen. Omdat er mogelijk ook sprake was van een mishandeling heeft dit toen geleid tot een opsporingsonderzoek.

Begin 2013 ontstond zicht op de ontwikkelingen rond Syriëgangers in Nederland. Dit was voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op 13 maart 2013 aanleiding om het dreigingsniveau te verhogen. Hierna is de burgemeester van Zoetermeer aanvankelijk strikt vertrouwelijk geïnformeerd over ontwikkelingen rond Syriëgangers en radicalisering in Zoetermeer. Toen er in Nederland een concreter beeld ontstond over de aard en omvang hierover kon er informatie met de gemeenteraad van Zoetermeer worden gedeeld en werd de raad op 1 juli 2013 geïnformeerd. Daarna is de raad bij ontwikkelingen nader geïnformeerd. Inmiddels was een start gemaakt met een integrale aanpak waarbij gemeente, politie, Openbaar Ministerie en andere partners nauw samenwerken.

Openbaar Ministerie en politie onderschrijven deze berichtgeving van de burgemeester.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads