Aangepast zoeken

zondag 19 juni 2016

Afspraken over extra veiligheid LPG-tankstations

De LPG-autogasbranche neemt extra veiligheidsmaatregelen om de veiligheid bij de bevoorrading van LPG-tankstations te vergroten. Met het tekenen van een overeenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) spreekt de branche af dat tankwagens die de stations bevoorraden een hittewerende bekleding hebben. Met deze bekleding loopt de omgeving van LPG-tankstations minder risico, omdat de tankwagens beter beschermd zijn in het geval van brand. Deze maatregel neemt de branche vrijwillig bovenop de strenge wettelijke eisen die gelden voor tankstations en tankwagens.

Doordat de LPG-tankwagens veiliger worden, kunnen de zogeheten risicozones rondom tankstations met LPG verkleind worden. Het ministerie gaat er bij gemeentes op aandringen dat in de vrijkomende zones beperkingen gelden voor nieuwe bebouwing, zodat ook de omgeving profiteert van de verbeterde veiligheid.
(rijksoverheid.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads