Aangepast zoeken

maandag 13 juni 2016

500 miljoen bezuiniging langdurige zorg van tafel

De geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op langdurige zorg is definitief van tafel. “Fantastisch nieuws,” zo reageert Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO. “Staatssecretaris Van Rijn heeft gelukkig geluisterd naar de argumenten tegen verdergaande bezuiniging en zich enorm ingespannen om deze van tafel te krijgen. Wij zijn erg blij dat hem dit is gelukt. De langdurige zorg stond onder te veel druk, en deze kortingen konden daar niet bovenop komen. Juist nu er meer wordt ingezet op persoonsvolgende zorg in verpleeghuizen is het van groot belang dat er ruimte is voor innovatie en vernieuwing.”

Code Oranje

Eind april gaf ANBO al een ‘code oranje’ uit toen de beslissing over de bezuiniging nog in de lucht hing. Den Haan legde toen uit dat deze bezuinigingen er niet bij kunnen: “Kortingen op de langdurige zorg hebben in verpleeghuizen al tot een banenverlies van 37.000 geleid. Door deze extra bezuinigingen zouden nog eens 10.000 verzorgenden hun baan verliezen. Dat gaat ten koste van de cliënten en hun wensen.”

Verbeterplannen verpleegzorg


“De inspanning van Van Rijn om deze bezuiniging tegen te gaan sluit ook aan bij diverse plannen om de verpleegzorg te verbeteren,” licht Den Haan toe. “Meer aandacht voor individuele wensen moet mogelijk worden gemaakt door persoonsvolgende bekostiging. Dat betekent dat op basis van een cliëntprofiel er een budget beschikbaar komt waarmee iemand al dan niet samen met familie, zelf een verpleeghuis van voorkeur kan kiezen en kan bepalen hoe de dag wordt doorgebracht. De tijdsstippen van opstaan en verzorging, de maaltijden en de activiteiten worden ingepland naar de behoefte van de bewoner. Dat er nu wat meer financiële ademruimte is voor dit soort innovatie vindt ANBO essentieel.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads