Aangepast zoeken

zondag 22 mei 2016

Zorgbehoevende ouderen met laag inkomen kunnen niet terecht in zorgwoningen

Zorgbehoevende ouderen met een laag inkomen kunnen niet terecht in zorgwoningen. Daardoor zijn ze aangewezen op een plek in een verpleeghuis – geheel tegen het zorgbeleid van het huidige kabinet in. Drie zorginstellingen laten ons weten dat er zorgwoningen leegstaan, terwijl de aanmeldingen van zorgbehoevende ouderen die er willen wonen, blijven binnenstromen.
‘Het passend toewijzen van huurwoningen pakt desastreus uit voor zorgbehoevende ouderen met een laag inkomen’, vertelt Hans Vos, gebiedsdirecteur ZZG Zorggroep. Dat komt volgens Vos omdat ouderen met een laag inkomen door het passend toewijzen geen zorgwoning kunnen huren. Sinds 1 januari worden woningcorporaties er door overheidsbeleid aan gehouden om hun woningen ‘passend’ toe te wijzen. Doel van het passend toewijzen is onder andere om de overheidsuitgaven aan huurtoeslag te beteugelen. Door de huurstijgingen van de afgelopen jaren zijn de uitgaven aan huurtoeslag gestegen tot 3,6 miljard euro. Om die stijging een halt toe te roepen moeten sociale huurwoningen van minister Stef Blok (Wonen) ‘passend’ worden toegewezen. In de praktijk betekent dat woningbouwcorporaties duurdere sociale huurwoningen niet toewijzen aan mensen met een lager inkomen.
Ouderen met laag inkomen tussen wal en schip
Zorgwoningen zijn in de regel duurder dan de grens die Minister Blok hiervoor heeft ingesteld. Ouderen met een laag inkomen vallen hierdoor tussen wal en schip. Ze komen wel in aanmerking voor de zorg, maar niet voor de woning. Vos: ‘Inmiddels hebben we voor verschillende cliënten een verzoek voor het mogen wonen in onze zorgwoningen moeten afwijzen. Het effect hiervan is dat cliënten geen keuzevrijheid hebben als het gaat om hun eigen zorg. En wij zitten met zorgwoningen die perfect aansluiten bij een groep die er niet in mag wonen. Het gevolg is dat ze leeg komen te staan. Al met al bereiken we precies die effecten die we maatschappelijk niet willen.’
Minister Blok laat aan De Monitor weten dat ‘juist ook mensen met een laag inkomen en een zware zorgbehoefte betaalbaar moeten kunnen wonen.’ Maar vorig jaar heeft hij al aangegeven niet aan de regels rond passend toewijzen te willen tornen. ZZG-bestuurder Hans Vos: ‘Toen wij dit onderwerp aankaartten, wilde minister Blok van niets weten. Hij gaf aan dat die ouderen die niet in een zorgwoning terecht konden, naar de intensieve verpleeghuiszorg konden uitwijken. Maar het probleem is: de overheid bouwt het aantal plekken in verpleeghuizen in rap tempo af. Bovendien is die vorm van zorg duurder dan in een zorgwoning. En wij vinden dat mensen keuzevrijheid zouden moeten hebben of ze wel of niet naar het verpleeghuis willen.’ Volgende week wordt in de Tweede Kamer gesproken over het eindrapport van het Aanjaagteam Zelfstandig Wonen, dat ook gaat over de gevolgen van passend toewijzen voor ouderen met een zorgbehoefte.
Lees verder op De Monitor

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads