Aangepast zoeken

woensdag 18 mei 2016

Zoetermeer gaat evenementen meer stimuleren

Het college stelt de gemeenteraad voor de huidige succesvolle strategie om relatief betaalbare niches in de evenementenmarkt naar Zoetermeer te halen voort te zetten. Ook wil het college lokale evenementen met potentie blijven uitdagen om door te groeien en te vernieuwen. Op sportgebied is er ruimte om een groot (top)sportevenement binnen te halen, waardoor een impuls wordt gegeven aan de sportcultuur binnen Zoetermeer.

Het college van Zoetermeer heeft voor de komende jaren het evenementenbeleid geactualiseerd en wil meer evenementen in de stad stimuleren. De stimulans zit in versterking en betere benutting van het evenementenaanbod. Komende drie jaar is hiervoor extra budget beschikbaar om zo meer bruis in de binnenstad te realiseren.

Toetsingscriteria en het meerjarig financieel ondersteunen van evenementen moeten meer richting geven aan het aanbod van evenementen in Zoetermeer. Ook is het college kritischer op veiligheid en voorkomen van overlast. Hiervoor maakt de gemeente de regels voor een vergunning strenger en zet de gemeente meer in op toezicht en handhaving van evenementen.

De gemeente wil het geactualiseerde evenementenbeleid realiseren binnen de huidige beschikbare budgetten.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads