Aangepast zoeken

woensdag 4 mei 2016

Verbod gemeente Zoetermeer op plaatsen van bloemen bij oorlogsmonument

Zó! Zoetermeer is door een begrafenisondernemer uit Zoetermeer ervan op de hoogte gesteld dat het in Zoetermeer verboden is om bloemen bij het oorlogsmonument te plaatsen.

Uit het schrijven (per e-mail) dat het bedrijf ontving blijkt dat het zou gaan om de kosten voor de gemeente, het niet informeren van de gemeente en de overlast voor omwonenden.

Zó! Zoetermeer vindt het belangrijk dat in het Wilhelminapark zowel bij het oorlogsmonument als bij het Indiëmonument bloemen geplaatst mogen worden. Dat moet kunnen door particulieren en ook door begrafenisondernemers die soms de bloemstukken van een uitvaart bij de monumenten plaatsen. Dit laatste op verzoek van de overledene of op verzoek van de nabestaanden, die daar grote waarde aan hechten. Wij kunnen ons overigens ook voorstellen dat als bloemstukken daar te lang blijven liggen er een overlastsituatie voor de omwonenden kan ontstaan.

Zó! Zoetermeer is van mening dat het een taak van de gemeente is om de ruimte rondom de monumenten netjes op orde te houden.

Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Is het college het met ons eens dat de betreffende monumenten er juist voor bedoeld zijn om te herdenken en om mensen een plaats te bieden om eer te bewijzen aan de mensen die stierven voor onze vrijheid? En dat het neerleggen van bloemen als eerbewijs daar bijhoort?

2. Op grond van welke regels is het verboden om bloemen bij het oorlogsmonument te plaatsen? Staat hierover iets in de APV of in een andere verordening?

3. Sinds wanneer is het niet toegestaan om bloemen bij het monument te plaatsen?

4. Wordt er voor het plaatsen van bloemstukken op 4 mei een ontheffing van het verbod verleend? Op welke manier is geregeld dat het dan wel is toegestaan?

5. Wij begrijpen dat het verbod op het plaatsen van bloemstukken mede is ingegeven omdat de gemeente niet geïnformeerd wordt. Zijn of waren er regels om de gemeente te informeren over het plaatsen van bloemstukken? Waar zijn die regels gepubliceerd?

6. Hoe vaak krijgt de gemeente klachten overlast? Hoeveel klachten/meldingen waren er in 2015?

7. Het Wilhelminapark is aangelegd als herdenkingspark. Is het college het met ons eens dat het de taak van de gemeente is om het gebied rondom het monument op orde te houden, en dat daarbij hoort dat de bloemstukken als zij verwelkt zijn, worden opgeruimd?

8. Welke structurele besparing is er met het verbod op het plaatsen van bloemstukken gerealiseerd?

9. Zó! Zoetermeer zou graag zien dat het in Zoetermeer gewoon mogelijk is om bloemen en bloemstukken bij de oorlogsmonumenten te plaatsen.

Wij verzoeken het college om dat zodanig te regelen dat regelmatig wordt gecontroleerd of er verwelkte bloemstukken afgevoerd moeten worden en te zorgen dat als omwonenden een melding doen over overlast dat daar snel op gereageerd wordt.

Wij verzoeken het college om indien de raad hierover een besluit moet nemen (aanpassing verordening, en/of beschikbaar stellen van financiële middelen, etc.) hiervoor binnen 3 maanden een voorstel naar de raad te sturen.

Zó! Zoetermeer

Note redactie: Bij het Indiëmonument in Den Haag liggen bijna het hele jaar bloemen. De gemeente Den Haag zorgt ervoor dat het monument en de bloemen er altijd netjes uitzien!

Voor zover de gemeente Zoetermeer het nog niet door had: HET IS VANDAAG 4 MEI!!!

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads