Aangepast zoeken

dinsdag 31 mei 2016

Structureel 30 miljoen voor aanpak verwarde personen

Vanaf 2017 wordt structureel 30 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de aanpak van personen met verward gedrag. Dat staat in de voorjaarsnota van het kabinet. Voor de rest van 2016 wordt 15 miljoen beschikbaar gesteld.

Het aanjaagteam Verwarde Personen is zeer verheugd dat een eerste verzoek om meer geld vrij te maken voor dit onderwerp door het kabinet is gehonoreerd. "Hieruit blijkt dat het landelijke vraagstuk wordt opgepakt," aldus voorzitter Liesbeth Spies.

Acute zaken direct oppakken

Het toegekende budget wordt onder meer ingezet voor financiering van de regeling voor onverzekerden, die het kabinet aankondigde in reactie op de tussenrapportage van het aanjaagteam. Daarnaast worden acute zaken opgepakt, zoals het opzetten en uitbreiden van pilots en projecten in het land.

De structurele toekenning stelt gemeenten beter in staat hun rol bij de opvang, zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag verder uit te bouwen en samen met de ketenpartners een goede, sluitende aanpak te realiseren.
(vng.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads